12.08.2014

Exiros оптимизира веригата за доставки с транспортния барометър на TimoCom

Международният доставчик на услуги използва успешно пазарния индикатор

(5)

Дюселдорф, 12.08.2014 – транспортният барометър на TimoCom ще ви помогне да научите отрано какви са тенденциите и благодарение на това ще преговаряте с реалистични цени при сключването на договорите. Той се грижи за това, участващите в транспорта фирми да бъдат винаги добре информирани за положението на транспортния пазар. Това знаят и глобалните играчи като фирма Exiros – които използват транспортния барометър на TimoCom от 2011 г., за да контролират по-добре логистиката и да вземат по-правилни стратегически решения при закупуване.

 

Exiros е фирма, занимаваща се с доставки, и принадлежи към групата Tenaris. Tenaris има около 27 000 служители и с оборот от над 10 милиарда щатски долара е един от водещите в световен мащаб производители на стоманени тръби. Ясно е, че грешките при планирането на покупките на предприятие от толкова голям мащаб води до огромни икономически щети. За да намали този риск, един от инструментите, които Exiros използва, е транспортният барометър на TimoCom. „Използването на данните от транспортния барометър на TimoCom за нас е неизменна част от мониторинга на логистиката и процеса по вземане на решения относно търговската стратегия“, казва Лука Арлати, координатор на транспорта и логистиката в Exiros. „Благодарение на това научаваме от по-рано какви са тенденциите, а също така и в ретроспекция можем да анализираме по-добре търговските баланси и промените в цените.“

По-добре подготвени за преговори относно цените


Базата данни на транспортния барометър на TimoCom е изключително голяма, така че позволява да се направи реалистична оценка на цените на пазара в европейски мащаб. Това създава добра основа при воденето на преговори с търговски партньори по отношение на цените. Като пазарен лидер между европейските борси за товари и товарни обеми, TimoCom предоставя на секундата данните от транспортната борса TC Truck&Cargo®. Там се публикуват ежедневно до 450 000 оферти за товари и товарни обеми от над 100 000 потребители. Тази информация постъпва в транспортния барометър на TimoCom, така че да може да се получи добър поглед върху актуалната ситуация на европейския пазар за сухопътен транспорт.

Предприятия като Exiros, които ценят транспортния барометър и използват резултатите директно при планирането на логистиката, могат да оптимизират контрола на логистичните процеси и така да направят веригата за доставки по-ефективна и да оптимизират разходите.

При това потребителите не трябва да се намират в офиса или фирмената централа. Благодарение на приложението транспортен барометър на TimoCom човек може да направи винаги справка за актуалното съотношение на товарите спрямо товарното пространство дори и при преговори на място.

Повече информация за транспортния барометър на TimoCom и Exiros ще намерите на http://www.timocom.bg/и http://www.exiros.com/en/Home.aspx.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото