21.03.2012

BMEnet подтвърди за одобрението на TC eBid®за печатът 'товарна придобивка'

Още една награда за TimoCom 

(1)

Дюселдорф, 2012-03-21. За втори път тръжната платформа TC eBid® на TimoCom Soft- und Hardware GmbH е удостоена с печата на одобрение "товарна придобивка". От стартирането и в края на 2009 г. до днес, уеб-базираната програма е в състояние да поддържа добър рейтинг от експертно жури съставено от BMEnet GmbH, дъщерно дружество на BME (German Association Materials Management Purchasing and Logistics e.V.). 


В рамките на 58 години, BMW се утвърди като търговска асоциация за закупуване и логистиката в Германия. Важна цел за този доставчик е да насърчава компаниите и учените да обменят информация при възлагане на обществени поръчки.Освен това, асоциацията насърчава квалификацията на своите членове с цел повишаване на ефективността. В този контекст, BMEnet GmbH присъжда печати на одобрение за софтуер в областта на електронното възлагане на обществени поръчки - от каталог управление на електронното подаване. В края на 2009 г. с пускането на TC eBid®, TimoCom беше удостуен с печата. Сега платформата за поръчки премина отново през теста на BME.

Лесена за разбиране и с голяма пазарна прозрачност
"Харесва ни факта, че тръжната платформа на TimoCom е лесна за разбиране." Благодарение на високата стандартизация и интуитивен потребителски интерфейс, можете да спестите от производствените разходи. В допълнение,голямият брой на доставчици на транспортни услуги увеличава прозрачността на пазара ",сподели Andreas Richter, отговорен за удостоверенията наBMEnet GmbH.

До сега, повече от 2000 малки и голями компании - използват приложението успешно. Досега са обработени над 10,000 транспортни търгове чрез TC eBid®. Печатът на одобрение "товарена придобивка" е от голяма полза за TimoCom, тъй като клиентите предпочитат сертифицирани продукти. Освен това, с тази награда компания може да осигури валидно доказателство за качеството на софтуера си. Marcel Frings, главен представител на TimoCom: "Ние сме много доволни ,че убедихме отново BME с нашата тръжна платформа за Европа и по този начин доказахме " сертифицираното качество " на нашите клиенти."

Изтеглете съобщение за пресата
в началото