29.08.2016

Шест прости правила за успешно управление на вземанията

тъй като поведението за плащане от страна до страна варира в широки граници, в транспортният бранш е нужно да получите професионално управление на вземанията.

Така че, ние сме създали шест прости правила, за да Ви помогнат да се справите с неизправните бизнес партньори.1. Кредитоспособносттана бизнес партньора се проверява поне веднъж на две години.

2. Във всяка поръчка проверявайте информацията за плащане и задържайте падежа на фактурата.

3. Първо напомняне една седмица след крайния срок за плащане

4. Винаги изпращане на писмено предупреждение: Длъжниците, кредитори, номер на фактурата и дата, условия на плащане, нов срок за плащане

5. Правило 5: Фактура/Писмено предупреждение изпращате винаги със съответните документи за доставка по пощата с обратна разписка, така че няма съмнения за доставка на документи

6. Правило 6: След второто напомняне и срок надхвърлящ 30 дни,контактирайте директно TimoCom CashCare

Изтеглете съобщение за пресата
в началото