21.07.2016

Функцията за търгове на TimoCom продължава да носи печата за качество на BME

Дългосрочните транспортни поръчки са отлични

(2)

Еркрат, 21.07.2016 г. – На 24.06.2016 г. онлайн фукнцията за търгове на TimoCom беше отново отличена с печата за качество в областта на транспорта от BMEnet GmbH, дружество на Федералната асоциация на Управление на материалите, снабдяване и логистика. За четвърти пореден път уеббазираната функция за търгове премина успешно проверката за качество на търговската асоциация. TimoCom Soft- und Hardware GmbH продължава да бъде сертифицирано дружество с областта на софтуера и платформите и гарантира за качеството на транспортната платформа.

Редовните търгове за товари и тяхната добавена стойност

В рамките на транспортната платформа на TimoCom, изпращащи фирми и спедитори предлагат дългосрочни поръчки за товари на доставчици на транспортни услуги в цяла Европа. Така теимат достъп до логистичен мрежа от над 36 000 проверени фирми. Чрез редовни транспортни поръчки клиентите на TimoCom имат допълнителни възможности за бизнес, повече сигурност при планирането и ефективното използване на автопарка. Освен това функцията за търгове служи като полезен инструмент за определяне на пазарните цени и анализ. Така онлайн платформата допринася за по-голяма икономичност и ефективност в транспортния бизнес. 

 

Печатът за качество на BMEnet като знак за проверени стандарти за качество

След издържана проверка за качество, BMEnet GmbH присъжда печат за качество за интегрирани софтуерни и платформени решения за оптимизиране на покупките и логистиката. Проверката се извършва на базата на стандартизирани и безпристрастни критерии с ясно дефинирани изисквания. С успешното сертифициране прозрачността на пазара,  печата създава увереност в избора на производител на софтуер.
Потребителите получават сигурността, че купуват софтуер с изпитано качество. И обратното, по този начин водещите доставчици могат да демонстрират пред клиентите качеството на своите продукти.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото