29.04.2016

Франция: Спорове относно разпоредбите за почивка при товарни автомобили с двама шофьори

Разпоредби на ЕС оставят място за различни интерпретации

(1)

Еркрат, 29.04.2016 г. - От няколко седмици във Франция има дискусии и спорове на тема „Време за пътуване и почивка при товарни автомобили с двама шофьори“. Причината за това е, че френските власти интерпретират по различен начин съществуващите разпоредби на ЕС и налагат своята интерпретация.

До сега беше в сила, че в Европа товарен автомобил с двама шофьори не трябва да прави 45-минутна почивка след четири и половина часа на шофиране. Шофьорите просто се сменяха след четири и половина часа и продължаваха пътуването си, като времето през което почиващия шофьор е в готовност се считаше за почивка в целия ЕС.

Потребители на TimoCom съобщават, че в момента Франция интерпретира тази разпоредба на ЕС по различен начин. В резултат на това, камионът трябва първо да направи 45-минутна почивка, преди да може да продължи – независимо от това дали е извършена смяна на шофьорите. Тоест времето, през което почиващият шофьор се вози, повече не се счита за почивка във Франция. За френските власти почивката се счита за почивка само тогава, когато тахографът показва символ „легло“, което е възможно само когато товарният автомобил е спрян.

Това засяга не само пътуванията през Франция, но също и курсовете през всички останали държави, когато шофьорът през следващите 28 дни трябва да шофира и през Франция:  Всяка неспазена почивка, независимо от държавата, в която не е направена, тук се счита за нарушение от 4-та категория и струва 750 евро. За въпросните нарушения френските полицаи вече са наложили големи глоби между 4500 € и 6000 €.

Германският съюз за спедиция и логистика Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V. (DSLV) събира информация за извършени такива проверки, за да може да повдигне въпроса за мащаба на френските проверки пред Европейската комисия.

Законови положения


Френските полицаи се позовават на член 34 от европейска директива 165/2014. Той гласи, че почивката трябва да бъде обозначена със символ „легло“ на тахографа, за да се счита за прекъсване на пътуването. Разпоредбите за движение по пътищата 561/2006, 2006/22 / ЕО, № 3821/85 обаче гласят следното:


„3) Когато превозното средство има повече от един шофьор и при необходимост има на разположение втори шофьор за управление на превозното средство, който седи до шофьора на превозното средство без да го подпомага активно в дейността, която извършва, периодът от 45 минути на „време на готовност“ на това лице се счита за „прекъсване на пътуването“.
Следователно не е непременно необходимо и двамата шофьори да правят почивка след четири и половина часа на непрекъснато шофиране, при условие че вторият шофьор е в състояние на шофира.


Препоръка

До окончателно изясняване на ситуацията товарните автомобили с двама шофьори, които преминават през Франция, би следвало да правят първата почивка след четири и половина часа.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото