14.08.2014

Транспортният барометър на TimoCom през второто тримесечие

Необичайно развитие на пазара

(3)

През второто тримесечие транспортният барометър на TimoCom поднесе изненади във всички области. Съотношението на товарите спрямо товарното пространство се променяше от месец на месец, като понякога падаше значително по-ниско от сравнителните стойности за миналата година. Но също колкото силно падаше делът на товарите, толкова силно се повиши той отново в края на тримесечието. Така съотношението на товарите спрямо товарното пространство завърши второто тримесечие на стойност 52:48, на почти същото ниво както през 2012 г. (54:46) и 2013 г. (53:47).

 

Променливо, непостоянно и прекалено студено за това време на годината – това, което важеше за прогнозата на времето, през това тримесечие се отнасяше с пълна сила и за транспортния барометър на TimoCom. В началото на тримесечието транспортният барометър продължи инерцията, натрупана през февруари и март. През този период делът на товарите се покачи с почти 25 процентни пункта от съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 30:70 (февруари) до 54:46 (април). Но през пролетния месец май тази тенденция отмина. Делът на товарите в транспортния барометър на TimoCom падна на 48% и остана на повече от 10 процентни пункта от стойността за май 2013 г. „Наистина развитието на транспортния барометър на TimoCom през първите два месеца на второто тримесечие беше неочаквано за нас“, каза Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom. „Ние очаквахме, че това ще доведе до значителен излишък на товари, но въпреки това делът на товарите на европейския транспортен пазар падна с шест процентни пункта.“

Наводненията и почивните дни допринесоха за този резултат.

За този резултат, TimoCom отдава дължимото на два феномена, които се случиха през май. От една страна, през този месец имаше толкова официални празници, колкото през никой друг месец. През май в някои европейски държави имаше общо 24 неработни дни. От друга страна, поради наводненията на Балканите, транспортният пазар в Югоизточна Европа напълно замря. Катастрофалните наводнения в Хърватска, Сърбия и Босна и Херцеговина имаха фатални последици не само за хората и икономиката на засегнатите държави, но повлияха и върху останалите държави в Европа. „Затова ние трябваше да коригираме казаното от нас в края на първото тримесечие, че през второто тримесечие ще има много товари и недостатъчно товарни пространства“, каза Фрингс, „и сякаш, за да се акцентира още веднъж върху фактора „променливост“, през юни в транспортния барометър на TimoCom се случи още една неочаквана промяна.“

През предходните четири години делът на товарите в транспортния барометър между май и юни имаше само една посока: надолу. През 2013 г. понижението на европейския шосеен транспортен пазар беше с цели десет процентни пункта от съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 60:40 през май до 50:50 през юни. Година преди това понижението беше с пет процентни пункта. И в това отношение второто тримесечие на 2014 г. е необичайно. Противно на очакванията транспортният барометър на TimoCom отново набра скорост. През последния месец на тримесечието съотношението на товарите спрямо товарното пространство на европейския шосеен транспортен пазар достигна 54:46.

Първата половина на годината беше пълна с изненади

На база опита от първите шест месеца, прогнозата за третото тримесечие е предпазлива. „В момента очакваме, че към края на предстоящото тримесечие отново ще има излишък на товарно пространство. Летните месеци и отпуските традиционно водят до стагнация на транспортния пазар през третото тримесечие. Но през септември бизнесът с товари отново се оживява“, каза Фрингс.

Също така позитивен изглежда и броят на офертите в борса за товари на TimoCom TC Truck&Cargo®. През първите четири месеца на годината нивото тук се повиши с около 20% спрямо същия период на миналата година. Това означава, че номинално са транспортирани повече товари – и това може да даде допълнителен импулс на транспортния пазар в Европа.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото