19.08.2016

Транспортен барометър: Малък излишък на товари през второто тримесечие

Пролетните месеци бяха по-богати на товари от началото на годината

(2)

Еркрат, 19.08.2016 г. – Транспортният барометър на TimoCom показва лек излишък на товари на европейския транспортен пазар през второто тримесечие. За пролетните месеци TimoCom отчете съотношение на товарите към товарните обеми от 52:48. Между отделните месеци обаче имаше значителни колебания.

След едно слабо начало на годината с топлите температури в края на първото тримесечие се размрази и транспортният бранш. Предизвикателството в този момент беше дали пазарът ще може да продължи тази положителна тенденция и през следващото тримесечие.

 

Пролетните товари като въртележка

Актуалните цифри говорят сами за себе си: Набраната инерция доведе до почти изравнено съотношение на товарите към товарните обеми. През април делът на товарите от 49% беше с цели 16 процентни пункта над нивото от предходния месец март. Но в сравнение с предходните години април беше слаб: през 2015 г. делът на товарите беше 53%, а през 2014 г. беше 54%. Така за съжаление април не успя да задържи тенденцията за покачване спрямо март на нивото от предходната година.

 

Но това не остана така: Транспортният барометър се възстанови и през май се повиши с още 10 процентни пункта. Така се стигна до най-високия резултат за тримесечието и за годината досега от 59% дял на товарите. За главния представител на TimoCom Марсел Фрингс обяснението за това е ясно: „Ръстът е предизвикан от събирането на много почивни дни и получилите се в резултат на това къси работни седмици през „празничния“ месец. Диспечерите имаха на разположение по-малко време за транспорт, за да доставят стоките до клиентите“.

 

Но тази висота продължи само за кратко. Делът на товарите отново падна през месец юни с 11 процентни пункта и на ниво от 48% остана с един процентен пункт под стойността в началото на второто тримесечие. В сравнение с предходните години юни беше слаб: през 2015 г. делът на товарите беше изравнен на 50%, а през 2014 г. беше с лек излишък на товари от 51%.

Един поглед към абсолютните стойности показва, че в транспортната платформа на TimoCom общо бяха публикувани повече оферти отколкото през същия период на миналата година.

 

Спокойни изгледи за третото тримесечие

Въпреки неравномерното развитие през отделните месеци, като цяло второто тримесечие отбеляза съотношение от 52% дял на товарите към 48% свободни капацитети. Като цяло второто тримесечие беше значително по-богато на товари отколкото началото на годината.

Каква ще е готовността през второто полугодие на европейския транспортен пазар? „Изгледите за идващите месеци са по-скоро различни за всяка държава. Икономическият климат в Германия, въз основа на увеличените инвестиции и потребление, ще увеличи икономическия растеж и същевременно ще стимулира транспорта.

Икономическият климат се оценява най-положително в Германия, тъй като ситуацията в Италия, Португалия, Испания, Австрия и Франция за съжаление отново се влошава. В настоящия момент все още е трудно да се прецени какви ще бъдат последиците от Брекзит. Резултатът от референдума беше неочакван шок и последиците от него все още не могат да бъдат оценени“, каза Фрингс.

Освен това в TimoCom очакват, че юли, август и септември ще бъдат доста спокойни,както и през последните години, и че от есента товарите отново ще надминат свободните капацитети на пазара.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото