14.01.2016

Транспортен барометър: Исторически финален спринт през четвъртото тримесечие

„Златната есен“ беше по-малко златна от очакваното

(1)

Еркрат, 14 .01.2016 г. – недобри икономически данни в Европа, кризата с бежанците, песимистични товародатели – конюктурният климат в края на годината видимо се охлади и това повлия и на транспортния барометър на TimoCom. Съотношение на товарите към товарните обеми през четвъртото тримесечие на 2015 г. беше 46:54 и остана значително под очакванията. При това последното тримесечие започна напълно позитивно.

През октомври европейският транспортен барометър продължи инерцията, натрупана през лятото. При съотношение на товарите към товарните обеми от 49:51, месецът надмина леко стойността от предходната година (48:52 през 2014 г.). Изключително интересно: „Нормалният“ спад в обема на товарите между септември и октомври през тази година не се почувства толкова силно колкото през предходните години. През 2013 г. и 2014 г. делът на товарите през този период падна с пет процентни пункта; през 2015 г. беше само три процентни пункта.

Средата на тримесечието възстанови баланса


През ноември обемът на товарите наистина се срина. Делът на товарите на транспортния пазар в Европа падна с цели 11 процентни пункта – най-големият спад между два месеца от 2011 г. до сега. В края на ноември съотношението на товарите спрямо товарните обеми беше 38:62. В последния тримесечен доклад Марсел Фрингс, главният представител на TimoCom, оцени ноември като особено богат на товари и прогнозира стойности от над 50% дял на товарите: „В действителност се случи точно обратното. Това от една страна показва, че нямам бъдеще като предсказател или „оракул от Еркрат“, шегува се Фрингс, „а от друга отново ни показва колко динамичен в действителност е транспортният и логистичният бранш.“
При това основанието за неговата положителна преценка не беше стъклено кълбо, а реалните факти. Ако човек погледне данните от предходните години за двете последни тримесечия на годината, параметрите през третото тримесечие бяха точно такива, че човек да очаква ръст на товарите през ноември.

 

Но тази година клиентите, производителите и доставчиците на транспортни услуги закъсняха с коледната търговия. Това забавяне се отрази отново положително на резултатите през декември. През последния месец транспортният барометър отново се възстанови и делът на товарите нарасна с невероятните 13 процентни пункта. Такъв финален спринт не е имало от началото на воденето на статистика за транспортния барометър. Този ръст доведе до приключване на месец декември с лек излишък на товари (51:49).

 

2016 г.: Очаква се стабилизация

В годишния отчет цялата 2015 г. при съотношение на товарите спрямо товарните обеми от 47:53 беше с два процентни пункта по-високо от предходната година (45:55). Във всички тримесечни отчети делът на товарите беше над сравнителната стойност от предходната година. Изгледите са сдържано позитивни. „Без наличието на гадателски способности, към настоящия момент е трудно да бъде направена прогноза за 2016 г. Терористичните атентати и повишената опасност от терористични удари, повишаващите се мерси за сигурност и дебатите по темата с бежанците – всичко това са фактори, които оказват директно влияние върху икономиката на Европа“, каза Фрингс. „Независимо от това, обаче, има някои положителни сигнали за 2016 г. Испания и Ирландия, например, излизат от финансовата криза не само с по-висок, но и качествено по-добър растеж. Основен фактор се явява потреблението, което покрай повишаващата се заетост печели и от по-високи заплати. Разбира се, в един толкова разнороден регион като Европа това положително развитие не е еднакво видимо навсякъде. Но въпреки това е достатъчно ясно, че данните за растеж като цяло са признак по-скоро за положителна стабилизация, отколкото за продължителен спад.“

 

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото