09.07.2015

Транспортен барометър: значително повече товари през второто тримесечие

Делът на товарите на транспортния пазар на най-високото ниво от 2012 г.

(1)

Еркрат, 09.07.2015 г. – през второто тримесечие на 2015 г. транспортният барометър на TimoCom се издигна на отдавна недостигана висота. При съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 54:46 резултатите от доброто начало на годината бяха отлично потвърдени. Причините за това положително развитие са много на брой:

Още през април беше положен крайъгълният камък за второто тримесечие. През началния месец делът на товарите на европейския транспортен пазар се повиши с почти 13 процентни пункта до 53% в сравнение с предходния месец. Нарастването беше очаквано въз основа на великденските празници в много европейски държави и свързаните с тях четиридневни работни седмици. Но тук трябва да се отбележи размерът на нарастването. Също както и развитието на транспортния барометър на TimoCom в ретроспекция.

Железопътната стачка допринесе за повече поръчки.

Месец май беше още по-силен по отношение на товарите. При съотношение на товари към превозни средства от 59:51, транспортният барометър на TimoCom отново надмина стойността от предходната година (48:52). Цели 10,6% повече оферти за товари се грижеха за доброто настроение на доставчиците на товарни обеми. Благодарение на многото си почивни дни в цяла Европа, пролетният месец май е винаги гаранция за много поръчки, но тази година Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom, има още едно възможно обяснение за катапултирането на резултатите: „През май в Германия се проведоха една след друга две големи стачки в товарните железопътни превози. Това доведе до спирането на необходимите железопътни капацитети и до нуждата от помощ от товарните пътни превози. За превозите в рамките на Германия транспортният барометър на TimoCom в продължение на дни показваше съотношение на товари към превозни средства от 85:15. От тази железопътна стачка спечелиха доставчици на транспортни услуги от цяла Европа, който дойдоха в Германия, за да посрещнат нарасналото търсене.“

 

През юни положението отново се нормализира. Както и през предходните четири години, последният месец от тримесечието приключи балансирано. На края транспортният барометър на TimoCom показа съотношение на товари към товарни обеми от 50:50 в началото на лятото.

 

И за следващото тримесечие Марсел Фрингс не очаква големи изненади: Смятаме, че юли, август и септември ще останат на нивата от миналата година. В началото на третото тримесечие делът на товарите на транспортния пазар леко ще падне. През август ще има още известно понижение – смятам, че минимумът ще бъде 45% товари. От септември търговията ще се оживи и товарите ще надминал капацитета на пазара.“

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото