30.05.2016

Тези 4 тенденции определят бъдещето на логистиката

Цифровизацията повишава конкурентоспособността на транспортните фирми

(1)

Еркрат, 30.05.2016 г. – Първото полугодие е към края си и прогнозните тенденции в логистиката за 2016 г. стават все по конкретни. Разработването на Logistik 4.0 се грижи за големи промени във фирмата. TimoCom, един от водещите доставчици на IT услуги за транспортния бранш е на мнение, че темите за автоматизацията, свързването в мрежа и преди всичко цифровизацията стават все по-важни.

 

Мобилен пренос на данни

Мобилният пренос на данни и мобилното ползване на интернет, навсякъде и по всяко време, вече са част не само от личния живот. Специално за транспортния бранш са от голямо значение скоростта, мобилността и гъвкавостта. Транспортните сделки трябва да могат да бъдат сключвани сигурно и в движение. Междувременно потребителите считат за напълно естествено, че трябва да имат възможност свободно да използват – а също и да синхронизират – приложенията си на най-различни устройства.

 

Умни интерфейси

Известно е, че без информационни технологии в логистиката не може да има развитие. Почти всяка спедиторска фирма работи с диспозиционен софтуер и с една или няколко борси за товари. TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, свързва двете системи чрез интерфейса TC Connect, който съществува от вече 10 години. Благодарение на него не е необходимо ръчно пренасяне на информацията за наличните товарни обеми и товари от собствената система за управление на транспорта в транспортната борса. В допълнение към пестенето на време, благодарение на интегрирането на данните транспортната фирма получава по-добър поглед върху собствената си активност. Така продуктивността може да бъде измерена и да бъде оптимизирана още повече.

 

Прозрачност с проследяване

Съгласно мотото „Доверието е добро, прозрачността е още по-добра“, необходимостта и употребата на телематични системи при транспортирането на стоки непрекъснато нараства. Възложителите искат да бъдат информирани в реално време къде точно се намират стоките им в момента, а благодарение на телематиката транспортните фирми могат да планират още по-добре ресурсите си. За да могат диспечерите да държат всичко под контрол с един поглед, независимо от използването на много на брой различни телематични системи, TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, е свързала проследяването и транспортната борса. При една универсална платформа за проследяване има интерфейси за интеграция с всички най-известните доставчици на телематични услуги в Европа.

Цифров обмен на данни и сигурност на данните

Изпращането, качването и свалянето на данни и документи чрез облачни услуги, имейл или услуги за съобщения става все по-популярно в работното ежедневие. Накратко: Всичко което би могло да бъде цифровизирано, ще бъде цифровизирано за в бъдеще – трансформацията е неизбежна. Като цяло цифровизацията означава значително подобрение на конкурентоспособността. Информационният поток между всички участници ще се оптимизира, а едновременно с това работните процеси ще станат по-бързи и прозрачни. Все пак съществува разминаване между усещаната и действителната сигурност и осъзнаването на това какво се случва със съответните данни. Затова фирмите се нуждаят от цифрова стратегия за вида и начина, по които да боравят с данните си. За в бъдеще потребителите и доставчиците непрестанно ще се стремят да извършват цифров обмен на данни по отговорен начин.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото