05.09.2013

Сътрудничеството като иновационен фактор: Отдадеността се изплаща в практиката

TimoCom е твърдо подкрепя образованието, изследователската и развойната дейнст

(3)

Дюселдорф, 15.08.2013 г Образователните институции и работодателите често критикуват разминаването между изследователската и развойна дейност, образованието и последващото обучение и настояват за по-силна интеграция между тях. Като доставчик на IT услуги и пазарен лидер в сектора на борсите за товари и товарни обеми в Европа, TimoCom се включи в обсъжданията и настоява за проекти, насочени към първоизточника: училищата, институтите и университетите в цяла Европа.

TimoCom предава ноу-хау на новопостъпилите

 

Изискванията, които професионалното развитие в наше време поставя на новопостъпилите, са високи. Често решаващият фактор, който отваря вратите , е високата степен на практичност. „Ние знаем каква е нашата социална и корпоративна отговорност“, казва Кристиане Бойлен, служител от отдела за човешки ресурси в TimoCom. „Практическото предаване на знания на новопостъпилите, посредством иновативните технологии в IT бранша, е жизнено необходимо“, пояснява Бойлен. Така, в рамките на регионално партньорство с професионален колеж Хилден, редовно се провеждат уъркшопове за стажанти в областта на информационните технологии. Провеждащият тези уъркшопове Андре Мюнц знае къде води това: „Усвояването на методите на най-добрите практики и ученето на базата на собствената мотивация изграждат основата за професионализъм в работата в бъдещата професия.“ За това операторът на борсата за товари придава голямо значение на мероприятия като професионалното обучение на панаири на образованието и програми за намиране работни места за стажанти, също и в други професионални области. Понеже за TimoCom обучението на новопостъпилите служители започва още преди постъпването им в предприятието. Тази отдаденост вдъхновява и преподавателите, в края на краищата и те печелят от допълнителното обучение.

 

Поглед отвътре към истинския свят на транспортния бранш

 

TimoCom предлага чрез борсата за товари и товарни обеми, както и чрез платформата за онлайн възлагане, две платформи, които оптимизират транспортния бранш в европейски мащаб. Сътрудничеството с училища и университети от други държави също е включено в портфолиото. Чрез обучение на съответния майчин език, учениците и студентите от горните курсове получават възможност да се докоснат лично до практика в съответния бранш. Освен ролята на борсата за товари в превоза на товари, се разглежда и конкретното уеб приложение на компютрите. „За повечето, използването на инструментите на TimoCom ще бъде част от професионалния им живот, понеже тези инструменти улесняват ежедневната работа“, знае Тина Пандза, мениджър за Словения в TimoCom. По този начин бъдещите техници и инженери в областта на логистиката се запознават още по-отблизо със съчетанието от иновативните браншове на информационните технологии и логистиката.

 

Отваряне на възможности за работа в областта на логистиката

 

Посредством инициативите на IT-предприятието, изборът на професия и започването на работа трябва да станат по-лесни. „След всяко обучение TimoCom издава на участниците в него удостоверение за участие или сертификат, които могат да бъдат използвани при кандидатстване за работа, а и често са истински плюс в процеса на търсене на работа“, акцентира Дирк Харди, преподавател в професионален колеж Хилден. Същевременно много работодатели търсят посредством трудови борси и бюрото по труда персонал със знания за TimoCom. Също така и учебници за подготовка на спедитори признават ориентирания към практиката модел на борсата за товари и товарни обеми TC Truck&Cargo®. Една такава отдаденост трябва да се случва колкото е възможно по-рано, демонстрира Transportbotschafter e.V. с подкрепата на Deutschen Speditions- und Logistikverbandes e.V. (DSLV) и TimoCom. Инициативата „Бъдещето на логистиката“ е насочена към бъдещите професионалисти в областта на логистиката чрез преддипломни стажове, професионални информационни центрове и панаири на работата „Във времена, когато има недостиг на квалифицирана работна ръка, ние искаме да събудим интерес към работата в областта на логистиката и да предоставим възможност за поглед отвътре към тази многолика професия“, пояснява Хана Фрезе.

 

Съвместни проекти за зелено бъдеще

 

Идеите за интеграция правят още една крачка напред. Актуални изследователски проекти имат за цел да разработят зелени логистични концепции, за да направят предприятията екологично още по-устойчиви и ефективни. В края на юни започва съвместният проект „Green²: Зелената логистика в агробизнеса“, в който участват общо 22 предприятия и висши учебни заведения от Германия и Холандия. Като зелено предприятие TimoCom участва с екпертни познания по теми като намаляването на загубите на енергия и емисиите на Co2, както и осъвършенстването на процесите на складиране и транспорт. Тъй като зелената логистика открива възможности за подобряване на конкурентоспособността и отваря иновативни перспективи на логистичния пазар на бъдещето. И не на последно място един силен аргумент, че това се изплаща в практиката и прави бранша още по-атрактивен за младите хора.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото