16.11.2017

Студентите по логистика винаги в час с TimoCom

Най-голямата транспортна платформа в Европа стимулира растеж на логистиката в Литва.

(2)

Практическият опит е едно от най-важните неща което човек може да даде на учениците и студентите за начало на професионалното им развитие. В комплексния транспортен и логистичен бранш често теоретичните знания сами по себе си не са достатъчни за успех в реалния професионален живот. Този проблем беше познат и на три висши училища във Вилнюс, Литва и за намирането на решение те обединиха усилия с най-голямата транспортна платформа в Европа TimoCom.

За да стимулира растежа на транспортния и логистичен бранш, TimoCom е разработил специални, ориентирани към бранша уъркшопи. Доставчикът на IT услуги предоставя на учениците, стажантите и студентите специална демо версия на транспортната платформа. На нея те се упражняват практически и реалистично как да обработват транспортни поръчки под ръководството на инструктори от TimoCom. Голямото значение на такъв подход за обучение на бъдещите специалисти по логистика потвърждава и д-р Юрате Бутвилене, учебен координатор, доцент и ръководител на Vilniaus verslo kolegija (Висше училище за икономика и бизнес във Вилнюс): „Овладяването на практическите умения за работа е това, което значително ще улесни нашите ученици при навлизането им в професионалния живот. Като образователна институция ние можем да Ви дадем както теоретичните знания, така и практическия опит.” Обаче освен практическите и теоретичните знания основна част от подготовката за професионалния живот е и продобивнето на ноу-хау в бранша. „Благодарение на уъркшопите с TimoCom нашите ученици научават какви са тенденциите за развитие на бранша и транспортната платформа на фона на цифровизацията. Така те получават значително предимство в знанията си в сравнение с останалите начинаещи професионалисти”, допълва Бутвилене.

 

За да документира практическите знания, TimoCom е разработил информационна брошура заедно с висшето училище Vilniaus kolegija, Tarptautinio verslo katedra (Катедра за международен ^бизнес): „И по-специално съдържанието в учебниците относно борсите за товари и транспортните платформи често е остаряло или недостатъчно. Не е чудно, че този бранш се развива изключително бързо. С помощта на TimoCom ние можем да запълним този пропуск и да предоставим на учениците актуална информация”, пояснява д-р Витаутас Сарнаускас.

Сертификат със съдържание

Освен комплексното обучение, при завършването на уъркшопите учениците, студентите и стажантите получават сертификат, издаден от TimoCom. При кандидатстване за работа в бъдеще те могат да го приложат към портфолиото си и така да демонстрират своето ноу-хау. За повечето от тях този сертификат има дори още по-дълбоко значение, споделя Йоланта Турбиене, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto vadybos katedra (Висше училище за технологии и дизайн, катедра по транспортен мениджмънт): „Сертификатът дава на нашите ученици голяма дози самочувствие.” 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото