02.07.2018

След недостига на шофьори сега недостиг на складове? “Не”, смята Гунар Гбурек, говорител на TimoCom.

(2)

Търсещите складови площи все по-често се оплакват от недостиг на такива площи. Същевременно според данните на Федералната статистическа служба през последните години броят на новозавършените логистични имоти постоянно нараства. Защо съществува това разминаване между „повече складови имоти“ и „по-малко налични складови площи“? И защо наличните складови пространства не се използват оптимално? Гунар Гбурек, говорител на TimoCom, намира отговори и дава идеи как бизнесът със свободни пространства да върви още по-успешно за всички заинтересувани. 

1.Предимствата на краткосрочното наемане на складове не са познати

Както и преди доставчиците на логистични услуги и техните клиенти се нуждаят от дългосрочно наемане на складови площи, за да държат под контрол фиксираните разходи и да планират съответно. Но има търсене и за краткосрочни капацитти. Понеже колебанията на пазара, които водят до по-трудно планируеми моменти на свръхпроизводство, изискват все по-голяма гъвкавост. Така например може да се случи, че клиентът да има нужда от по-малко количество стоки от планираното или стоките да трябва да бъдат доставени на друго място и по друго време. Краткосрочното наемане на складови площи би било добро временно решение,

макар че много складови оператори все още приемат трудно тази идея. Краткосрочността често е свързана с високи разходи за преустройство, което не е финансово изгодно, тъй като например разстоянието между рафтовете на стелажите не пасва перфектно. Поради това обикновено при краткосрочното наемане наличното място по стелажите не може да бъде използвано оптимално. За наемен период от няколко седмици често става въпрос и за складиране на палети един върху друг. Пазарът за краткосрочни складови пространства е атрактивен най-вече поради това, че както и при частичните товари в транспорта тук маржът на печалбата е по-голям. Освен това благодарение на складовата борса доставчиците на логистични услуги могат да създават нови контакти и по този начин да разширяват сферата си на дейност.

 

2.  Децентрализираните складове не се взимат под внимание

Предприятията от производството и търговията най-често предпочитат да дистрибутират стоките си от голям централен склад, за да държат ниски административните си разходи.  Най-вече при моменти на свръхпроизводство това води до загуба на гъвкавост и време. Тук децентрализираните складове предлагат допълнителни възможности. С помощта на складовата борса стоките, които ще бъдат складирани, например шоколадови коледни фигурки, могат да бъдат складирани директно по региони. Така се избягват дългите транспортни курсове, които са скъпи и оскъдни, когато има недостиг на товарни обеми. Освен това в началото на сезона фирмите могат да реагират много по-бързо и гъвкаво, защото стоките вече се намират в близост до центровете дистрибуция.

3.Временното складиране с слабо познато

Често превозвачите трябва да правят престой със стоките си и не им хрумва, че могат временно да складират товарите си на краткосрочно наети складови площи. Така те понякога чакат часове или дори дни, докато стоките започнат да се движат отново. Междувременно се губи ценно време, през което се пропускат други възможности за печелене на пари или се застрашава навременната доставка на следващата поръчка. Това обстоятелство може да бъде преобразувано в предимство – посредством складовата борса. В нея могат да бъдат намерени подходящи възможности за складиране при доставчик на логистични услуги в близост, където стоките ще могат да бъдат оставени краткосрочно. В идеалния случай след това доставчикът на услуги довършва тази доставка във следващия възможен момент, така че времето да може да бъде използвано максимално рационално. В края на краищата във времена на недостиг на шофьори не е икономически оправдано шофьорите да остават в изчакване за неопределен период от време.

 

4.Вътрешният информационен поток е недостатъчен

Ако наличните складови капацитети в рамките на собствената организация не да ясни в краткосрочен план, то те не могат да бъдат използвани. При големи логистични фирми или сдружения тези проблеми могат да бъдат решени чрез затворена потребителска група. По този начин свободните складови капацитети стават незабавно видими и партньорите могат да предлагат едни на други повече или различни складови възможности отколкото разполагат поединично. Това увеличава конкурентоспособността и намалява разходите. Когато всичко това бъде автоматизирано чрез съответен интерфейс между управлението на клада и складовата борса, човек може да види свободните капацитети в цяла Европа само с едно кликване. Търговският персонал може да вижда директно онлайн къде и колко свободни пространства има налични и може да ги оползотвори бързо и лесно.

 

Ползването на складове в бъдещето: Свободи площи върху цифрова карта

В бъдещето би било мислимо създаването на карта с данните на складовите площи, върху която в реално време да може да бъде видяно къде в момента има свободни площи. За да бъде по-ефективен бизнеса с логистични имоти в бъдещето, трябва складовите капацитети винаги да бъдат актуални по отношение на броя, продължителността и естеството (напр. сух склад или хладилен склад, склад за палети, автоматизиран или с мотокар). Само тогава възложителите ще имат явен поглед върху всички налични капацитети и ще могат в борсата за товари да филтрират в търсене на местата, от които наистина се нуждаят.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото