15.11.2016

Проучване: Транспортната платформа на TimoCom намалява емисиите на CO2

Значително намаляване на CO2 и увеличаване на печалбата благодарение на TimoCom

(4)

TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, благодарение на своите различни приложения за оптимизиране на натоварването на товарните автомобили, има значителен принос за  опазването на околната среда. Какво въздействие оказва логистичния софтуер върху емисиите на CO2 и икономическата ефективност беше наскоро изследвано от италианската фирма GreenRouter с цел разучаване на бъдещите тенденции.

 

Не е нужно да има разминаване между екологията и икономиката

Проучването, възложено от клиента на TimoCom - Ernesto Rampinini srl, доставчик на транспортни и логистични услуги от Италия, изследва изразходването на природни ресурси във връзка с оптимизирането на натоварването на използвания товарен автомобил, спрямо изминатите километри. За получаването на валидни резултати са използвани два различни времеви периода: Единият период обхваща годините 1999 – 2003, през които фирмата не е използвала приложенията на доставчика на IT услуги, а другият период обхваща годините след 2004, когато е използвана транспортната платформа на TimoCom.

 

Италианската фирма GreenRouter измери с помощта на едноименния инструмент емисиите на CO2 по снабдителната верига на логистичната фирма и ги анализира. Извършеното проучване например показа, че през първите две години от използването на TimoCom беше наблюдавано намаление на емисиите на CO2e (въглероден диоксид и еквивалентни парникови газове) на изминат километър с 23% спрямо четирите предходни години, през които не е била използвана най-голямата транспортна платформа в Европа. Едновременно с това оптимизирането на натоварването се е увеличило с 30%, което е свидетелство не само за ефективността на продуктите на TimoCom, но също така и за увеличаване на печалбата за клиентите с 15% чрез избягване на празните курсове. Имайки предвид, че TimoCom е наличен срещу фиксирана месечна такса и позволява едновременно управление на различни превозни средства от много на брой работни места, може да се стигне до извода, че опазващите околната среда технологии не са непременно по-скъпи или за сметка на печалбата. Даже напротив. 

 „Зелената логистика“ започва в офиса, не на пътя.

В допълнение на класическата функция на борсата за товари и товарни обеми за намаляване на празните курсове, които замърсяват околната среда и водят до извънредни разходи, в портфолиото на TimoCom има и други приложения, които могат да бъдат използвани за опазване на околната среда.

 

Към тях например спада новата „документална“ функция в рамките на фирмената директория. Благодарение на еднократното качване на най-често използваните документи, които са необходими за транспорта, диспечерите пестят ценно време. От друга страна цифровизацията намалява разхода на хартия и така пести ценни природни ресурси.

 

Също така в транспортната платформа е интегриран и TimoCom Messenger, с който потребителите могат да влизат във връзка с потенциалните си търговски партньори посредством чат. Понеже тук могат да бъдат едновременно проведени няколко разговора се увеличава вероятността за кратко време да бъдат договорени повече транспортни поръчки, да бъдат намалени празните курсове, да се увеличат приходите и едновременно с това да бъде постигнато намаление на използваното гориво и отделените емисии на CO2.

 

Всички фирми по снабдителната верига е необходимо да анализират и преосмислят вътрешнофирмените си процеси въз основа на опазването на околната среда. Който използва нови, по-ефективни технологии ще намери път към епохата на Industrie 4.0 и ще увеличи конкурентоспособността си. Използвайки приложения като транспортната платформа на TimoCom, тези фирми подпомагат директно и концепцията за „зелена логистика“ и по този начин и един от най-важните аспекти на дигиталната епоха.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото