14.04.2014

Пролетни трепети на транспортния пазар

Тенденцията за растеж на транспортния барометър на TimoCom продължава и през първото тримесечие

(2)

Дюселдорф, 14.04. 2014 – С точността почти на швейцарски часовник, в миналото транспортният барометър на TimoCom падаше с настъпването на новата година с 13 процента. Така беше и този път – и въпреки това началото на 2014 година е пълен успех. Съотношението на товарите спрямо товарното пространство от 40:60 беше значително по-добро отколкото през първите тримесечия на 2012 г. и 2013 г.

Напрежението през януари беше голямо: 2013 година приключи с дял на товарите от 54% на европейския транспортен пазар. Сега въпросът беше: Ще остане ли верен на себе си транспортният барометър на TimoCom и ще падне ли с 13 процентни пункта както през предходните години? Това би означавало, че пазарът ще започне новата година с дял на товарите от над 40% – един ясен сигнал за растеж в целия бранш. „Към края на януари делът на товарите беше 41% на европейския транспортен пазар“, съобщава главният представител на TimoCom Марсел Фрингс. „Така този месец имахме пет процентни пункта над стойността от 2013 г. (36:64).“

Стремглав растеж през март


Февруари тази година, със съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 30:70, остана приблизително на същото ниво от 2012 г. (32:68) и 2013 г. (29:71). Но това понижение беше само затишие пред буря: През март транспортният барометър на TimoCom показа по впечатляващ начин, че дългоочакваната промяна на тенденциите в транспортния пазар в Евопа е най-накрая настъпила. Колкото и да е невероятно делът на товарите скочи с 19 процента. Толкова рязко покачване не е имало през последните пет години. Съотношението на товарите спрямо товарното пространство стана 49:51. „През март делът на товарите направо се катапултира нагоре. По ясен сигнал за настъпването на пролетта не можеше да има. Но не само този месец, а и цялото първо тримесечие на 2014 г. изглеждаше много добре спрямо двете предходни години. Една от причините за това може би беше липсващата зима, в резултат на което нямаше прекъсване на производството, и това доведе до цялостно нарастване на дела на товарите“, обобщи Фрингс.

С пролетта дойдоха и товарите


Липсващата зима и все по-летните дни превърнаха първото тримесечие на 2014 година в успех за транспортния и логистичен бранш. И така ще продължи. Идващите седмици също ще се погрижат транспортният барометър на TimoCom да продължи да се движи напред. Марсел Фрингс остава оптимист за бъдещето: „На базата на предходните месеци изглежда, че второто тримесечие ще се характеризира със силно покачване на товарите. Смятаме, че още през април ще бъде преодоляна 50%-товата граница на дела на товарите на европейскоя пазар. През предстоящите три месеца ще настъпи недостиг на товарни пространства – този, който се погрижи за това и още от сега си осигури свободни товарни автомобили, ще постъпи мъдро.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото