17.05.2016

По-голяма ефективност в ЕС благодарение на каботажа?

Регулираният каботаж може да оживи икономиката и да намали празните курсове

(2)

Еркрат, 17.05.2016 г. – За много тази дума звучи провокативно и непосредствено свързана с темата „незаконност“. Това е извършването на транспортни услуги в рамките на една държава от чуждестранна фирма, накратко: каботаж, една напълно утвърдена практика. Тази тема е обект на противоречиви дискусии в зависимост от интересите. Но легалният каботаж не е атомна физика.

 

Това че каботажът в шосейният превоз на товари е смислен и препоръчителен вече е ясно след публикуването на последното проучване на Европейската комисия от 2014 г. Според него 25% от всички товарни автомобили в Европа все още пътуват празни – и биха могли да бъдат по-добре използвани благодарение, например, на каботажа. Тук незнанието на точните разпоредби и недостатъчните контакти в различните държави са евентуални препятствия за много транспортни фирми. В тази ситуация наличието на подходящи поръчки, благодарение на големи и международни платформи като TimoCom, в който ежедневно се публикуват до половин милион оферти за товари и товарни обеми, е добре дошло.

Каботаж: От полза в границите

С 2,5% каботажът представлява едва малка част от общия обем на трафика в ЕС, затова пък му се отделя още по-голямо внимание в противоречиви дискусии. В Германия, например, браншът често критикува недостатъчния контрол на нелегалните каботажни превози. Това твърдение беше оборено в едно скорошно интервю в Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ, брой 26 от април 2016 г.) от президента на Федерална служба за товарни превози (BAG) Андреас Марквардт. Тук става въпрос за парични глоби в размер на 650 000 €, които са били наложени през 2015 г. при проверки в Германия. Според Марквардт възложителите на каботажните превози в голямата си част са западноевропейски спедиторски фирми и предприятия от производството и търговията, които използват товарни автомобили на чуждестранните дъщерни дружества на своите спедиторски фирми. Така например през 2013 г. във Великобритания разпоредбите за каботажа по отношение на шосейните превози бяха облекчени, за да се избегне недостига на капацитети.

Практиката въпреки това показва, че много от доставчиците на транспортни услуги не биха се захванали с каботажни превози, тъй като искат да избегнат евентуални нарушения, както и свързаните с тях глоби или усложнения. Тук за съжаление не е достатъчно да се познава регламент 1072 на ЕС от 2009 година за каботажните превози. В допълнение трябва да се спазват и разпоредбите на съответните държави за извършването на такива превози.

 

Валидни разпоредби и примери

Общо за цялото европейско икономическо пространство, съгласно регламент на ЕС 1072/2009 чл. 8, ал. 2, е в сила, че превозвачът след натоварването на товара по време на международен товарен превоз има право да извърши още три каботажни превоза в рамките на седем дни в посочената държава членка на ЕС.

Пример от каботажните превози в ЕС: Италианска фирма получава поръчка да транспортира товар от Верона до Инсбрук в Австрия. Докато търси подходящ товар за обратния курс, транспортната фирма, благодарение на търсене в околността в транспортната платформа на TimoCom намира атрактивни допълнителни поръчки, като напр. курс от Инсбрук до Розенхайм, след това от Розенхайм до Залцбург и от Залцбург до Линц.

Друга възможност е вместо три каботажни курса в държавата на разтоварване да бъде направен каботажен курс в транзитна държава. Пример: Шофьор от Италия извършва международен превоз от Италия до Унгария. След това той поема каботажна поръчка в рамките на Австрия от Грац до Виена. Обратният курс от Виена до Венеция отново се брои за международен шосеен превоз на товари.

 

Съвети и препоръки

Важно е шофьорът винаги да носи в себе си документ, който да показва, че преди каботажния превоз е участвал в международен превоз. Трябва да се има предвид, че товарителницата служи за доказателство за извършването на каботажен превоз. Може да се случи едно превозно средство да превозва три различни товара до едно и също място на разтоварване и за всеки от товарите да има отделна товарителница. В такъв случай максималният брой на разрешените транспортни услуги ще бъде достигнат и няма да бъде разрешено да бъдат поемани допълнителни каботажни превози. До тук – звучи достатъчно лесно.

 

Трудностите започват със самия каботаж – поради спецификите на отделните държави. Тук спадат преди всичко разпоредбите, които засягат договорите за превоз, както и времената за шофиране и почивка, и които могат да костват много време и нерви на недостатъчно добре информираните участници в транспорта. Във Франция или Белгия, например, седмичните периоди на почивка не трябва да бъдат прекарвани в кабината, тъй като държавата заплашва с високи парични глоби и дори лишаване от свобода. Това води като последица до това, че от немската страна на пограничния район с Белгия и Франция през почивните дни има голям проблем с местата за паркинг. В допълнение, в Германия, Австрия, Норвегия или (от 01.07.) Франция трябва да се плаща минималното заплащане за съответната държава също и за каботажните превози.

 

Възможности въпреки рисковете

Комплексни разпоредби и високи глоби често затрудняват целесъобразното използване на транспортните превозни средства. Поради това както ЕС, така и отделните държави могат да направят много, за да намалят броя на празните курсове, а с това и ненужния трафик и разход на гориво. За да бъдат създадени по-добри рамкови условия за каботаж, от полза би било хармонизирането и на други директиви, например социалните разпоредби за наетия персонал, данъчното облагане на превозните средства и др. Въпреки многото разпоредби, които трябва да се спазват, транспортният бранш – един от най-международните браншове – не би бил мислим без каботажните превози. Като цяло транспортните фирми не трябва да се отказват от каботажните поръчки, а да се информират правилно и да използват многото възможности за бизнес.

 

 

 

 

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото