17.04.2014

Печат за качество от BME за платформата за търгове на TimoCom

Онлайн транспортни обявления с TC eBid®

(1)

Дюселдорф, 19.03.2014 г. за трети пореден път платформата за търгове в областта на транспорта в цяла Европа TC eBid® издържа с отличен теста за качество на BMEnet GmbH (дъщерно дружество на Bundesverbandes Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V.) –  и може да носи печата за качество е областта на транспорта в продължение на минимум още две години. Онлайн инструментът на IT доставчика TimoCom видимо улеснява и оптимизира дългосрочния транспортен бизнес за предприятията от индустрията и търговията, както и за спедиторите и доставчиците на услуги.

Посредством TC eBid® предприятията от индустрията и търговията, както и спедиторите и доставчиците на транспортни услуги, обявяват групажни или цялостни превози. От началото, положено през през 2009 г., са обявени 22 000 оферти от близо 8 500 различни предприятия. Факторът „време“ играе голяма роля в транспортния бранш. Благодарение на платформата за възлагане на TimoCom за публикуването са необходими само няколко стъпки онлайн. Освен това, по този начин може да се достигне до 33 000 проверени доставчици на транспортни услуги в цяла Европа: На първата стъпка се дефинира информация, като име, ценова схема според транспорт или вид на товара. След това има възможност да се попълни информация за език за комуникация, начин на предаване и начин на плащане. Освен това могат да бъдат прикачени PDF документи, като например инструкции за товарене или условия за поемане на отговорност. Накрая, потребителят може да ограничи участието само до някои клиенти на TimoCom или обявлението да бъде видимо за всички. След финализиране на обявлението, данните могат да бъдат прегледани още веднъж. След това то се изпраща за проверка от експертния екип на TimoCom. След проверката обявлението се публикува онлайн.

 

Печат за качество BMEnet

 

С цел да помогне на предприятията да се ориентират по-добре, BMEnet GmbH присъжда печати за качество за софтуер и платформи, които предлагат интегрирани решения за оптимизация на търговията и логистиката. Проверката се извършва на базата на стандартизирани и безпристрастни критерии с ясно дефинирани изисквания. В резултат на това печатът за качество създава прозрачност при избора на софтуерни системи. Потребителите получават сигурността, че купуват софтуер с изпитано качество. И обратното, по този начин водещите доставчици могат да демонстрират пред клиентите качеството на своите продукти.

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото