25.02.2014

„Очакваме още по-голямо увеличаване на приходите от транспорт“

Интервю с Марсел Фрингс от TimoCom: Ретроспекция 2013 г. / Перспектива 2014 г.

(1)

За логистичния и транспортния бранш през 2014 г. се очаква нарастване на приходите от транспорт. Въпреки това браншът ще бъде изправен пред предизвикателства и през тази година. Поради изменящите се пазарни структури, иновационните процеси могат за в бъдеще да донесат решаващи конкурентни предимства. И все пак, какво научихме през 2013 г., какви тенденции се очертават за 2014 г. и как може да се оцени в момента състоянието на транспортния бранш? Помолихме главния представител на TimoCom, Марсел Фрингс, за неговата оценка. 

Ще влезете ли в ролята на оракул за 2014 г.? Можем ли да разчетем бъдещето за европейския транспортен пазар от събитията през 2013 г.?

 

Вярвам, че 2014 г. ще бележи връх. Конюнктурните прогнози за Германия се между 1 и 2,5 процента. Следователно и двигателят на износа за Европа ще заработи. А от това произтичат отново много шансове за транспортния бранш. Условията за получаване на свеж капитал са толкова добри, колкото не са били вече от половин век. От 2012 г. до 2013 г. нашите оферти за товари и товарни обеми са нараснали с 16,5% - това са общо почти 7,7 милиона оферти. Така през 2013 г. можахме да запишем 54,7 млн. оферти, макар че конюнктурата беше на по-ниско ниво.

 

За TimoCom като доставчик на онлайн базирани логистични решения финансовата 2013 година премина много успешно. Има ли планове за разширяване на бизнеса в допълнителни области?

 

Ние непрекъснато търсим партньори да разширим нашата мрежа и да предложим добавена стойност на нашите клиенти. Това може да се отнася за съюзи на закупчици, през целесъобразни разширения на нашето продуктово портфолио до стратегически партньорства. Пример тук би било сътрудничеството с доставчици на телематични услуги, в момента 70, които след въвеждането на продукта TC eMap® с интегрирана функция за проследяване бяха свързани към нашата телематична платформа през последната година. Ние вече предприемаме общи действия, за да осигурим по-широко внедряване на телематиката.

 

Като доставчик на софтуер TimoCom се разви и като експерт в областта на информационните технологии. Как се отнася TimoCom към мобилните комуникации – детска игра или предизвикателство за 2014 г.?

 

През 2014 г. всичко при TimoCom е насочено към комуникацията. Това конкретно означава, че TimoCom става мобилен! Чрез мобилен достъп нашите клиенти могат за в бъдеще винаги и навсякъде да достигат до нашите продукти. При това, чрез нашите IT технологии ние предлагаме същия стандарт на сигурност, както при версията за персонален компютър. Обслужването ще бъде достъпно през приложението Транспортен барометър. В крайна сметка за нас е важно да комуникираме с клиентите си очи в очи и да акцентираме върху същественото  – ползата за клиентите. Не на последно място, чрез мобилната форма на комуникация, се надяваме за пореден път да овладеем това предизвикателство.

 

Щом се увеличи диапазонът на функциите, се увеличават и изискванията към сигурността. Как може за в бъдеще да се достигне най-висок стандарт?

 

От 16 години темата за сигурността заема при нас важно място и се включва винаги в нашите продуктови стратегии. Усъвършенствана система за сигурност, почиваща на нашия дългогодишен опит, гарантира, че всичко функционира безупречно. На тези изисквания ние естествено ще отговаряме и за в бъдеще. Силни партньори от областта на сигурността се грижат допълнително, за да можем ние да предлагаме на клиентите си винаги най-висок стандарт.

 

Браншът цени индивидуалните решения. На кои акценти още ще могат да се радват клиентите на TimoCom през 2014 г.?

 

Освен на мобилния достъп аз в началото посочих вече и друг комуникационен модул. В момента стартираме с комуникационен инструмент, който по отношение на стандарта ще допринесе за бърз и лесен обмен в рамките на отрасъла. Освен това ще изненадаме клиентите с модерен и нов дизайн. Освен това за в бъдеще складовата борса ще може да се стартира отделно, за да увеличи обхвата на складовите оферти. И естествено бихме могли да се радваме и на още акценти – в края на краищата TimoCom никога не се спира и винаги търси начини да предложи допълнителни ползи за клиентите.

 

Плановете за пътните такси на новия федерален министър на транспорта Александър Добринд в момента са актуалната тема. Кои теми бихте желали да се разглеждат с повишено внимание в политическия дневен ред?

 

От моята гледна точка, главната роля трябва да се отреди на развитието на инфраструктурата в Германия, за да може за в бъдеще да се отговори на нарастващите изисквания. Ние очакваме по-нататъшно нарастване на обема на транспорта за почти всички транспортни клонове, а също и всички релации. Не на последно място тази потребност ще изисква финансово покритие. Тук е също така решаващо, трайно да се подобрява имиджа на бранша като цяло и да се привличат млади специалисти. Разширяването на инфраструктурата, дали дигитално като софтуер или с бетон като хардуер, е важна тема за TimoCom.

 

От всички тежкотоварни превозни средства в ЕС една четвърт се връщат празни. Как може за в бъдеще техният дял да се намали още повече и какъв е приносът на TimoCom?

 

TimoCom има за цел да избягва празните курсове. С нашата цел да улесним ежедневния бизнес на потребителите, ние увеличаваме тяхното свободно време, така че те да могат да се концентрират по-добре върху избягването на празни курсове. Тук ние разчитаме на позитивна спирала.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото