18.12.2013

Отлично: TimoCom дава на клиентите зелена светлина

Доставчикът на товарни борси печели европейска транспортна награда за постоянство за 2014 година

Дюселдорф, 2013-11-27 – Устойчивостта в транспортния бранш, така наречената зелена логистика, започна своето развитие. За щастие. Тъй като опазването на околната среда, ефективното използване на ресурсите и социалната отговорност могат да допринесат за подобряването на имиджа на целия бранш. Със своята борса за товари и товарни обеми IT-предприятието TimoCom има и достоен за награда принос – една платформа за оптимално планиране на маршрути и ефективно ползване на товарните обеми, както и за предотвратяване на изхвърлянето на CO2 чрез скъпи празни курсове. Вестникът за "Транспорт на товари" на издателство HUSS-VERLAG GmbH отличи софтуерната фирма с европейската транспортна награда за постоянство за 2014 година.

Избягване на празни курсове в голям мащаб.

Първокласно жури от бизнеса, научните среди и медиите тържествено връчи наградата на 19 ноември 2013 г. в Кеселхаус, Мюнхен. Общо 17 фирми бяха оценявани по точкова система и отличени в 16 категории. Освен Daimler AG, Schmitz Cargobull и MAN Truck & Bus, и TimoCom успя да се наложи с борсата за товари и товарни обеми TC Truck&Cargo® в категорията "Услуги за транспортната промишленост". Управителят на издателство HUSS Берт Бранденбург похвали в своята реч борсата за ефективно използване на капацитета за всички участващи в транспорта фирми и подчерта свързаното с това избягване на вредните за околната среда празни курсове.  С помощта на борсата потребителите могат за секунди да намерят в системата оферта за товари или празно превозно средство. Ежедневно онлайн пазарът предлага до 450 000 оферти за транспорт и 100 000 потребители, а едновременно с това и огромен обем от международни бизнес възможности. В допълнение, TC eMap® с функцията за калкулиране и проследяване предлага оптимално планиране на маршрутите и прозрачни транспортни сделки.

 

Фиксиране на устойчиво мислене

Наградата, която през тази година беше дадена за втори път, трябва да подкрепи устойчивите практики на фирмите от областта на транспорта и товарните автомобили и да подпомогне още по-доброто установяване на принципите на устойчивото развитие. Според журито TimoCom вече си е поставила тази отговорност и доказва, че екологични, социални и обществени цели могат да вървят ръка за ръка с икономическия успех. IT-предприятието поставя например високи мащаби към вътрешнофирменото намаляване на разхода на енергия, а с това и на CO2, както и пестеливо боравене с ресурси, като например хартия. Освен това успешно се инвестира в модерни и привлекателни работни условия за сътрудниците, както и траен ангажимент към социални и екологични проекти извън предприятието. 

 

Клиентите на TimoCom получават печат за устойчиво управление

Чрез използването на екомаркировката „Green we can“ клиентите на TimoCom също могат да печелят – в заключение, темата за зелената логистика днес все по-силно се превръща във въпрос на конкурентоспособност и пълни регистри с поръчки.  Безплатната маркировка може да се получи чрез интернет страницата и да се постави например във фирмената кореспонденция, да се отпечата на фирмените листи за кореспонденция или да се постави като лого на интернет страницата за клиентите. Така за всеки възложител е видно, че той получава надежден партньор не само в логистиката, но и в опазването на околната среда. В рамките на събитието и Марсел Фрингс, главният представител на TimoCom, обърна внимание на това стратегическо значение и прие наградата от члена на журито Роберт Домина, изпитател в транспорта и журналист по автомобилизъм: „Благодаря от името на почти 400 служители на TimoCom. За нас наградата е признание за нашата досегашна работа и поощрение да продължим за в бъдеще да развиваме устойчиви визии и продукти за нашите клиенти, които да улеснят тяхната ежедневна работа.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото