27.05.2015

Отлично: Онлайн транспортни обявления с TimoCom

TC eBid® отново получава BMEnet печата на качеството

(2)

Erkrath, 27.05.2015 – Европейска платформа за транспортни обяви, TC eBid®, получава от  BMEnet GmbH (дружество на Федералната асоциация на Управление на материалите, снабдяване и логистика)  печата на качеството в областта на транспорта. За трета поредна година, TC eBid® премина успешно през изминалата година, проверката на качеството на търговската асоциация. По този начин TimoCom Soft- und Hardware GmbH е сертифицирана компания в област "Софтуер и платформа". С платформата  за търгове, товародатели, спедитори и доставчици на транспортни услуги имат възможността за редовен транспортен бизнеса в цяла Европа.

TC eBid® онлайн инструмент за повече ефективност
Посредством TC eBid® предприятията от индустрията и търговията, както и спедиторите и доставчиците на транспортни услуги, обявяват групажни или цялостни превози. С платформата  за търгове имате достъп до 33 000 потенциални и проверени доставчици на услуги от цяла Европа. Чрез TC eBid® TimoCom клиентите имат  възможността от допълнителни възможности за бизнес, повече сигурност при планирането и ефективното използване на флота. В допълнение, недостига на товарно пространство може да бъде  избегнато. Така онлайн платформата осигурява по-голяма икономичност и ефективност в транспортния бизнес. 

BMEnet печат
BMEnet GmbH след преминаване на проверка на качеството  дава печат на одобрение за софтуер и платформи. Проверката се извършва на базата на стандартизирани и безпристрастни критерии с ясно дефинирани изисквания. С успешното сертифициране прозрачността на пазара,  печата създава увереност в избора на производител на софтуер.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото