20.10.2017

Обемът на товарите беше необичайно висок през третото тримесечие

Транспортен барометър: В резултат TimoCom отчита най-висок дял на товарите в историята

(1)

Еркрат, 20.10.2017 г. –Транспортният барометър на TimoCom показва, че за изминалото трето тримесечие товарите продължават да надвишават товарните капацитети. Така съотношението на товарите към товарните обеми беше средно 71:29. През летните месеци юли, август и септември общото ниво на товарите отново се увеличи. Как може да бъде обяснен този феномен на европейския транспортен пазар?

 

След като второто тримесечие с най-високия дял на товарите завърши, при TimoCom, операторът на най-голямата транспортна платформа в Европа, тази тенденция за висок дял на товарите продължи и през третото тримесечие на 2017 г. Според данните на Федералната статистическа служба, през юли износът на Германия е бил с осем процента по-висок от същия период на предходната година. Двата индикатора са признак за все по-силна и разрастваща се икономика, от която също така печели и транспортния бизнес. В резултат на това са необходими все повече и повече свободни капацитети, макар че те понастоящем са недостатъчни.

Лятото носи със себе си повече товари

През юли спрямо юни беше отчетена низходяща тенденция и дела на товарите намаля от 76 на 71 процента. Изхождайки от оптималното балансирано съотношение на товарите към товарните обеми от 50:50, обемът на товарите през този месец все пак беше значително висок. В сравнение с предходните години делът на товарите през тази година беше на значително повишено ниво (2015 г.: 51% и 2016 г.: 54%). Хубавото време през летните месеци доведе до повишение на търсенето. Но също така и благодарение на икономическия растеж изключително много възложители от цяла Европа търсеха подходящи товарни обеми.

 

За август беше отчетено съотношение на товарите към товарните обеми от 65:35. Товарите паднаха с 6 проценти пункта спрямо предходния месец, но въпреки това делът на товарите остана значително по-висок от наличните товарни обеми. Също и в сравнение с предходните години имаше значително повече товари на разположение (2015 г.: 45% и 2016 г.: 51%). Съгласно икономическия индикатор на Германския икономически институт, със своите 106 пункта през август индексът беше значително над 100-пунктовата граница. Икономическият индикатор отчита силен растеж на германската икономика и едно още по-високо ниво спрямо второто тримесечие.

 

Точно както и през май, месец септември поднесе изненада с най-висок дял на товарите в историята от 78 процента и положи началото на една златна есен. В резултат на това делът на товарите беше значително повишен спрямо предходните години (2015 г.: 52% и 2016 г.: 61%). Говорителят на TimoCom Гунар Гбурек разяснява потенциалните причини: „Статистическите данни за икономиката на много места в Европа изглеждат оптимистични. Беше период на отпуски, хората пътуваха много и консумираха много. Това съживи транспортния бранш, но същевременно беше в още по-голяма конфронтация с наличния вече недостиг на шофьори.

 

Богати на товари изгледи за края на годината

Гбурек гледа оптимистично към последното тримесечие на годината, но признава и за наличието на една тенденция, която трябва да бъде взета на сериозно: „За доставчиците на транспортни услуги високият обем на товарите е от полза. Така те имат по-голяма свобода да договорят добри цени. Всичко говори за силен икономически растеж, а от друга страна допълнителният обем работа трябва да бъде овладян, в противен случай темпото ще се забави.“

 

По отношение на TimoCom това може да означава, че ще съществува дисбаланс между товарите и наличните товарни обеми.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото