22.04.2016

Не давайте шанс на крадците на стоки

Как транспортният бранш може да се защити от престъпниците

(2)

Във всеки бранш има престъпници и черни овце. В транспортния бранш престъпниците варират от кражби на стока чрез разрязване на платнището до рафинирани кибер престъпления. Последните са активни най-вече на пазара онлайн. Последните крадат данни и използват фалшиви самоличности, за да откраднат в най-лошия случай ценни товари. Както и „на улицата“, в мрежата също има определени правила за поведение, които човек трябва да спазва, за да се предпази от опасности. TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа дава полезни съвети за това. На своя уебсайт опитният доставчик на IT услуги дава съвети, с чиято помощ потребителите от сферата ба спедицията, транспорта и логистиката могат да минимизират рисковете. Собствена многостепенна мрежа за сигурност и препоръчителен план за действие, които не дават на престъпниците поле за действие.

Сигурността като предизвикателство

Според проучване на съюза за сигурност в транспорта Tapa (Transported Asset Protection Association) през 2015 година е съобщено за над 1515 кражби на товари в регионите Европа, Близкия изток и Африка. В Европа е имало общо 832 случая. Държавите с най-много съобщени кражби са Нидерландия (436), Великобритания (165) и Германия – където броят е намалял в сравнение с предходната година от 285 на 97. В 70 случая загубите са възлизали на повече от 100 000 евро, а в 5 държави дори на повече от 1 милион евро.

Последиците обикновено са още по-сериозни. Липсващите доставки водят до забавяния в производството, които може да предизвикат отмяна на поръчки, загуба на имидж и в най-лошия случай да доведат до фалит. Фирмите могат да ограничат рисковете на всички нива предварително – например чрез обучение на служителите и практически стратегии за противодействие. Темата за сигурността трябва да присъства в ежедневната работа при вземането на всички решения. С растежа на шосейния транспорт е нормално да се очаква, че престъпността в бранша също ще нарасне. Министерството на транспорта предвижда, че до 2025 г. количеството на товарите ще се увеличи с 27% на 3,5 милиарда тона.

Проверявайте веригите на снабдяване и отстранявайте слабите места

Там, където преди престъпниците действаха поединично, сега често действат организирани групи. Използват се измислени фирми и се злоупотребява с името на фирми с добра репутация. Затова трябва много да се внимава при предоставянето на достъп до конфиденциална информация. Диспечерите може да използват своите технически и организационни възможности, за да подпомагат шофьорите и да предотвратяват такива инциденти. Препоръчително е да се планира използването само на сигурни места за спиране и паркиране. Подробности за транспорта трябва да се обменят само между шофьора, координатора и ръководството.

Борси за товари: Тук спадат идентифицирането на задачите и грижата на добър търговец

Същите предпазни мерки важат и за работата с онлайн платформи. Стабилността и насочеността към потребителя не са достатъчни за избора на транспортна борса. Също толкова важна е и сигурността. Доставчикът на IT услуги TimoCom присъства със своята транспортна платформа успешно на пазара вече почти 20 години. И не на последно място защото тук потребителите могат да почувстват, че се намират в добри ръце. Фирмата предлага комплексна защита чрез набор от мерки и многостепенна мрежа за сигурност. Без реални оферти борсата не би могла да функционира – без допълнителен принос от страна на потребителите. Точно затова TimoCom полага изключителни усилия да информира потребителите за евентуалните опасности и мерките за сигурност.

Най-важните правила за чисти сделки

В сътрудничество с областната дирекция на полицията на Долна Саксония, Съюза за икономическа сигурност в Северна Германия (VSWN), Застрахователното дружество в областта на транспорта и промишлеността HDI Gerling, както и още един водещ оператор на борса за товарни обеми, Teleroute, бяха създадени компактни информационни брошури и чеклисти за превенция на кражбите. Те са насочени съответно към шофьорите, диспечерите и управлението/ръководството. Можете да научите повече за пакета за сигурност TimoCom Secure на www.timocom.bg в рубрика „Сигурност“. Оттам можете да свалите безплатно всички чеклисти и информационни брошури.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото