04.03.2015

Наситена със събития 2014 година за TimoCom: Целите са леко надминати

Онлайн пазарите за транспортни услуги в Европа продължават да се разрастват.

(3)

Доставчикът на водещата в Европа транспортна борса продължава да усеща твърда почва под краката си и отчита една успешна 2014 година. TimoCom Soft- und Hardware GmbH дължи високите показатели на оборота на първо място на нарастващата клиентска база, която оценява не само предлагането на товари и товарни обеми. А също и въвеждането на мобилен достъп, увеличаването на броя на доставчиците на телематични услуги и стабилното предлагане на дългосрочни оферти допринесоха през изминалата година за доброто настроение във всички поделения на IT компанията. За 2015 г.  доставчикът на IT услуги  също гледа оптимистично в бъдещето. И през текущата година на всеки участник в транспортната верига трябва да бъде предложено качеството на продукта, което той желае. 

Очакванията са напълно изпълнени

Фирмата със седалище в Еркрат до Дюселдорф успешно улеснява с транспортната борса TC Truck&Cargo® още от 1997 г. ежедневната транспортна дейност на много диспечери и клиенти в цяла Европа. Чрез платформата на доставчика на софтуер през 2014 г. са реализирани общо 58,9 млн. оферти за товари и товарни обеми, като това съответства на увеличение спрямо 2013 г. от 7,6 процента или 4,1 млн. оферти. Били са обявени товари с обща дължина 451 млн. метра, което в километри съответства на приблизително на 11 пъти обиколката на земята.

С обем от над 647 млн. тона теглото на товарите на TC Truck&Cargo® впечатлява също и представителите на бранша. Общо 6.903 нови клиенти избраха през 2014 г. платформите за предлагане на TimoCom и сключиха договор. „Нашите очаквания бяха напълно изпълнени и ние се радваме, че чрез нови договори ще могат да бъдат възложени още повече поръчки чрез борсата“, казва Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom. Ако клиентите желаят чрез дългосрочни транспортни поръчки още по-оптимално да използват капацитетите ти, софтуерната фирма с онлайн платформата си за транспортни търгове в цяла Европа TC eBid® предлага от години и друг надежден инструмент. За това свидетелстват общо 6.022 търгове, които са били изпълнени през 2014 г., но Фрингс подчертава също: „Ние сме убедени, че нашите клиенти биха могли да се възползват още повече от тези допълнителни товари. Освен това при 33. 000 активни доставчици на транспортни и логистични услуги за всички участници на транспортната верига се създадоха нови бизнес партньори.“

Повече оборот чрез добри идеи.

Основният растеж се отразява също и в годишния оборот, който с 54 млн. евро леко надхвърля очакванията. Фрингс добавя: „Ние не само надхвърлихме в цифри целта, която сами си поставихме. Също и по отношение на иновациите и новите бизнес перспективи ние се обръщаме с много позитивни изживявания към успешната година.“ Тук се има също така предвид мобилния достъп на приложението, който позволи ползването на всички платформи на TimoCom и в движение. Равносметката през първите месеци: Над 4.200 „мобилни“ потребители редовно влизат чрез приложението транспортен барометър на смартфон или таблет. Индивидуален ПИН код осигурява особено висок стандарт на сигурност, освен на крайното устройство и на софтуера за достъп, на който клиентите на TimoCom разчитат от години. С подобна сигурност и също така успешно е решението за проследяване TC eMap®, което показва всички известни телематични системи само в една платформа. „Благодарение на добрата съвместна работа с нашите партньори, ние можахме да разширим броя на интерфейсите през 2014 г. на общо 120 европейски доставчици“, отбелязва със задоволство Фрингс.

Услугите като критерий за качество.

TimoCom улеснява работата на много транспортни и логистични фирми в Европа и по друг начин. Така клиентите могат още от 2003 г. да ползват лицензирани инкасо услуги с официално регулаторно разрешение. Извънсъдебни вземания на просрочени плащания бяха безпроблемно и бързо изпълнени през 2014 г. на 88%. „По принцип нашите клиенти нямат грижа за нищо, освен да ни възложат случая“, подчертава Фрингс. Освен това доверието на клиентите се засилва чрез редовни анкети на панела за клиенти, които целогодишно бяха провеждани през 2014 г. „Чрез редовния диалог с нашите потребители ние можахме още повече да приближим нашите продукти до потребностите“, обобщава предимствата Фрингс. В разнообразието и размера на средно голямата компания се убедиха през последната година и големи имена от бранша. „Чрез все още провеждащата се акция за намаления под формата на връщане на пари в брой, в сътрудничество с италианския производител на гуми Pirelli, например, ние постигнахме много добра добавена стойност за нашите клиенти и освен това дадохме своя принос за намаляване на емисиите на CO2“, продължава Фрингс. И през 2015 г. трябва да продължи работата по разширяване на онлайн пазарите на TimoCom, на които ще могат да се изпълняват транспортни услуги сигурно и ефективно - също и извън границите на Европа. В заключение Фрингс добавя: „Ние естествено искаме да поддържаме високата степен на удовлетвореност на нашите клиенти и за тази цел естествено предприехме мерки и за 2015 г.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото