21.10.2014

Малък излишък на товарно пространство през третото тримесечие

Транспортният барометър на TimoCom показва очаквания ход на нещата

(2)

Дюселдорф, 21.10.2014 г. – Между юли и септември, след необичайното развитие на пазара през предходното тримесечие, транспортният барометър на TimoCom отново показа предвидимата си страна. Намаляване на дела на товарите в началото на тримесечието, след това още по-голямо намаление през ваканционния месец август и накрая нарастване на товарите. Това е познато, това е очаквано и в отчета в края на тримесечието това означава съотношение на товари към товарни обеми 49:51.

През третото тримесечие показанията на транспортния барометър на TimoCom бяха еднакви с тези от предходните три години. В началото делът на товарите на европейския транспортен пазар през юли беше с четири процентни пункта по-нисък в сравнение с предходния месец. Съотношението на товари към товарни обеми беше 47:53. Транспортният бранш в Европа очакваше по-нататъшен спад на дела на товарите на пазара, тъй като през месец август той традиционно намалява. В много европейски страни този месец е в разгара на сезона на отпуските, така че едва ли нещо се нуждае от транспортиране. И се случи така, както се очакваше: Делът на товарите спадна с още четири процентни пункта. Така транспортният барометър на TimoCom показа за месец август съотношение на товари към товарни обеми 43:57. „В тази връзка трябва да се отбележи, че в развитието до август тази година фактори като лошото време или кризата в далечната източна част на Европа между Украйна и Русия не предизвикаха общо изместване“, отбеляза Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom. „Изключение правят естествено транспорти по собствените релации. Така изходящи товари от Русия пристигащи във всички други страни се връщат бързо.“

Богат на товари финален спринт

Изненадата в статистиката за тримесечието беше септември. Но не защото през този месец делът на товарите отново нарасна и доведе до значителен излишък. Такава характеристика можеше да бъде наблюдавана и в предходните години. Освен това радостна беше и силата, с която транспортният барометър на TimoCom се катапултира отново в положителния сектор. През септември делът на товарите на европейския транспортен пазар се увеличи с цели 14 процентни пункта. Със съотношение от 57:43 септември беше с най-високия дял на товарите през тази година, а също и по отношение на предходните три години. Следователно има добри предпоставки за силно последно тримесечие на 2014 г. Такова е виждането и на Марсел Фрингс: „Според нас четвъртото тримесечие няма да бъде така слабо, както обикновено. Така октомври ще заприлича на септември – богат на товари. През ноември ще има малък спад, преди декември, когато ще е необходимо да се транспортира повече и транспортният барометър на TimoCom отново ще се покачи.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото