16.09.2016

Логистиката се променя

TimoCom и доставчикът на облачни услуги CenterDevice за цифровизацията

(2)

Цифровата трансформация изглежда неизбежна, но какво всъщност означава тя за фирмите и какви шансове и рискове носи със себе си? Марсел Фрингс, говорителя на TimoCom, и Марсел Милбранд от доставчика на облачни услуги CenterDevice разясняват заедно тази тема.

TimoCom: За много хора цифровизацията е тема, която все още изглежда като нещо далечно. Как бихте обяснили както в цифровизацията?

 

CenterDevice: Цифровизацията не може да бъде обяснена с една дума. Цифровизацията, която преживяваме в момента, е на практика преминаване от документи на хартия към цифрови документи, като PDF или изображения. Цифровите промени на са единствено технологичен прогрес – цифровизацията променя обществото, както и икономиката, в практически всички области. Цифровизацията е свързване в мрежа, онлайн пазаруване например или да бъдеш непрестанно достъпен в личния си живот.

 

TimoCom: Какви ползи могат извлекат от цифровизацията малките и средни предприятия?

CenterDevice: Много фирми имат процеси, свързани с обработката на хартиени документи, които сами по себе си също са ефективни. Защо обаче тук не се променя нищо? Това са дължи в най-голяма степен на това, че понятието „цифровизация“ често се свързва с несигурност и страх от новото. Новите процеси трябва да водят до опростяване и улесняване на нещата – а не до усложняване. Срахът от това днес не е необходим.

TimoCom: В един от Вашите блогове казвате, че повече не изпращате прикачени файлове по имейл? Защо не?

CenterDevice: Има много причини за това. Например ограничението в размера на имейлите. Също и когато аз мога да ги изпратя: може би получателят няма да може да ги получи. Най-основната причина е обаче сигурността. Изпращането на имейлите се извършва некриптирано. Но мога да бъда сигурен дали докато имейлът пътува някой не го е прихванал, прочел или – в най-лошия случай – дори променил! Когато става въпрос за фирмени дела, човек трябва да избира сигурни и удобни решения за пренос на данни.

 

TimoCom: Апропо. Сигурност на данните. Естествено никой не трябва да се притеснява за сигурността на своите данни и документи. Какви разпоредби има за това в Германия?

CenterDevice: Немският закон за защита на данните е един от най-строгите в Европа. Личните данни са предмет на особена защита. Когато човек използва облачна услуга за съхранение на данни за обмен на служебни документи, почти винаги има обработка на данни съгласно параграф 11 от немския федерален закон за защита на данните. Доставчиците на облачни услуги също трябва да сключат споразумение за обработка на данните със своите клиенти.

TimoCom: Какво е отношението на Вашата фирма към темата за сигурността и с какво се отличава CenterDevice от другите доставчици на облачни услуги?

CenterDevice: Това което отличава нашата фирма е надеждното боравене с документите и данните на нашите клиенти. За това ние разчитаме на специална архитектура за криптиране. Компютърните центрове на CenterDevice се намират изключително в Германия, като по този начин се гарантира, че се спазват стриктните разпоредби за защита на данните на немското законодателство. Такава е нашата стратегия и тя ще се запази такава и в бъдеще. Като един от първите бизнес доставчици на облачни услуги за съхранение на данни, в момента ние се намираме в процедура за сертифициране от Федералната служба за сигурност на информационната техника и с CenterDevice очакваме процедурата по сертифицирането да приключи до края на тази година.

TimoCom: Какви са бъдещите Ви планове по отношение на цифровизацията?

CenterDevice: По отношение на цифровизацията няма връщане назад, в момента се намираме по средата на нещата. Съветваме всички фирми да обърнат внимание на тенденцията за цифровизация, да бъдат отворени за нея и да гледат на нея като на източник на нови възможности!

 

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото