16.07.2013

Кризата остана зад гърба ни

Транспортният барометър на TimoCom завърши второто тримесечие със "свръхтовар"

(3)

Дюселдорф, 16.07.2013 г. – Времето на несгодите в транспортния бранш изглежда остана в миналото. Транспортният барометър на TimoCom непрекъснато нарастваше през изминалите месеци и за второто тримесечие показа съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 53:47 %. Най-високото съотношение беше през пролетния месец май със съотношение от 60:40, което беше нов рекорд на офертите за товари и товарни пространства в TC Truck&Cargo®. Още месец април загатна тенденцията за второто тримесечие на годината: нагоре. При съотношение на товари към превозни средства от 49:51 %, транспортният барометър на TimoCom показа стойност с 14 процента над стойността от предходния месец. „Въпреки това началото на тримесечието трябва да се смята за ‚типично‘, най-общо казано“, според Марцел Фрингс, главен представител на TimoCom, „все пак по това време предходната година имахме вече излишък на товари. Тогава транспортният барометър на TimoCom показа съотношение от 57:43 %.“

25 процента повишение за два месеца Но през май най-накрая ситуацията се обърна. С един допълнителен скок от 11 процента, делът на товарите се катапултира за пръв път от септември 2012 г. отново до положителна величина. В края на месеца съотношението беше 60:40 в полза на офертите за товари на европейския транспортен пазар. Това развитие беше повлияно благосклонно от „празничния“ месец май. Многото празнични дни през този месец в цяла Европа означаваха, например, че трябва да бъдат доставени повече хранителни продукти в супермаркетите. Това даде отражение и изразено в абсолютни цифри: Така на 21 май транспортните оферти в TC Truck&Cargo® достигнаха непостиган преди това връх. В транспортната борса имаше, вярвайте или не, общо 467 510 оферти за товари и товарни обеми – абсолютен рекорд. Високата стойност не можа да бъде запазена през юни, но въпреки това съотношението на товарите спрямо товарното пространство остана положително при 51:49. Два последователни месеца, през които да има "свръхтовар", за последно имаше точно преди една година. Сега, така както изглежда, транспортният пазар отново се е нормализирал и времената на непрекъснат излишък на свръхпредлагане на товарни обеми са очевидно останали в миналото. Повече оферти в сравнение с 2012 г. Също и Марсел Фрингс вижда възходяща тенденция в транспортния бранш: „На пръв поглед второто тримесечие през тази година е същото като през 2012 г. При съотношение на товарите спрямо товарното пространство от 54:46 през предходната година и съотношение от 53:47 през тази година, процентните съотношения са практически еднакви. Става интересно, обаче, когато се види абсолютния брой на офертите: тук се виждат 13% повече оферти за товари и товарни обеми в сравнение с 2012 г. Съотношението между броя на офертите е почти едно и също, но на едно значително по-високо ниво! И точно това ни кара да бъдем толкова положително настроени за идващите месеци.“ Второто тримесечие вече приключва, оставяйки една положителна тенденция за следващите месеци. Сега остава да се надяваме, че потребителите и браншът ще запазят позитивното си настроение и че ще завъртят отново педалите на европейската икономика. Поне предпоставките за едно приказно лято вместо лятна стагнация са на лице.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото