19.07.2016

Клиент на TimoCom на 360 градуса

"Рампини Ернесто" са напълно доволни от транспортната платформа

(4)

Еркрат, 19.07.2016 г. – Преди 13 години италианската логистична фирма "Рампини Ернесто" стана клиент на TimoCom. Бързо стана ясно, че това е правилното решение. Още в самото начало на работата с TimoCom финансовите резултати се повлияха позитивно. Междувременно фирмата използваше целия спектър на транспортната платформа на TimoCom.

Традиционна семейна фирма

Фирмената история на италианската логистична фирма "Рампини Ернесто" се простира четири поколения назад в семейството. Всичко от началото: През 1906 г. прадядото Натале Гаетано основава фирмата „Пътническии товарен транспорт Рампини Натале“, която се занимавала с превоз на товари и пътници. Неговият син Ернесто започнал да му помага от 1945 г. и така възникнала днешната фирма „Рампини Ернесто“. С времето браншът и техниката продължили да се развиват. Така Ернесто купил първия товарен автомобил, за да го използва за транспорт на товари. След това фирмата била поета от внука на Ернесто - Матия, който е и днешния управител и който отворил 5 нови офиса в други италиански градове. Освен това той инициирал строителството на първия склад и фирмата събрала още опит в сферата на логистиката, товарите и управлението на стоки. С течение на времето неговите транспортни услуги се специализирали в областите на хранителни продукти, фармацевтика, лекарства за животни, текстил и мода, както и химикали. В обединена Европа и с все по-силната конкуренция за италианската логистична фирма трудностите ставаха все по-големи. Често се случваше техните камиони да правят празни обратни курсове връщайки се от Европа. Бързо трябваше да бъде намерено решение на това, за да може „Рампини Ернесто“ да се задържи на пазара.

Транспортна платформа за всичко

Решението беше намерено през 2003 г. в лицето на борсата за товари и товарни обеми на TimoCom. Вече в продължение на повече от десет години „Рампини Ернесто“ използва транспортната платформа не само за международен, но и за национален транспорт. „Междувременно за релацията Италия – Италия намираме повече товари в борсата за товари на TimoCom, отколкото в националните борси за товари“, заявява управителят. Благодарение на борсата за товари скъпо струващите празни курсове вече са в миналото. „Откакто използваме TimoCom, успяхме да увеличим натоварването на нашия автомобилен парк с 30%“, добавя той. „Освен за нас борсата за товари е много полезна, понеже с нейна помощ успяваме да отдаваме краткосрочно под наем нашите големи складови площи“, съобщава Рампини. Решението за калкулации помага при изчисляването на разходите и планирането на маршрутите за всички транспорти. С помощта на онлайн транспортната директория фирмата се грижи за контактите си, а с платформата за търгове си осигурява гарантирани поръчки за определени маршрути и благодарение на това може да планира по-добре. „От въвеждането на Business Messenger през предходната година, ние можем да се договаряме по-лесно за единични оферти от преди, което е много практично“, разказва управителят.

Освен това с помощта на TimoCom италианската логистична фирма успя да увеличи маржа си с 15%. Също така вече няма трудности с бавещите плащанията търговски партньори: „Откакто работим с TimoCom, повече нямаме проблеми със събирането на вземанията. Имаме доверие на TimoCom и се чувстваме сигурни и защитени“, разказва той. Но фирмата е констатирала значителни подобрения не само по отношение на икономическите показатели, но и във връзка с околната среда, съобщава Рампини. „Нашите калкулации на емисиите, извършени от италианската фирма GreenRouter, показват, че благодарение на TimoCom за периода между 2003 и 2004 година сме успяли да свалим емисиите на CO2 с 23% в сравнение с периода от 1999 до 2002 година, когато още не сме използвали TimoCom“. 

От примера с „Рампини Ернесто“ се вижда ясно, че всяка от функциите на транспортната платформа на TimoCom е смислена и полезна за транспортното ежедневие и ежедневната дейност, когато са използвани по начина, по който го прави Матия Рампини.

Повече информация за „Рампини Ернесто“ ще намерите на www.rampinini.it.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото