18.01.2013

Като резултат, девет месеца излишък на товарни автомобили

Транспортният барометър на TimoCom и през четвъртото тримесечие е много под нивото от предходната година

(1)

Дюселдорф, 2013-01-18. През четвъртото тримесечие транспортният барометър на TimoCom се представи много скокообразно и по този начин беше отражение на цялата година. Дялът на товарния транспорт на европейския транспортен пазар все още е под средното ниво. Все пак 2012 година завършва миролюбиво и с изгледи за надежда за идващата година..

След като септември приключи със съотношение на товарите спрямо товарните автомобили от 53:47, със сигурност можем да надяваме, че последното тримесечие също може би ще стартира с излишък на товари. През последните години стойностите за септември и октомври бяха почти еднакви. Например третото тримесечие на 2010 година завърши със съотношение 68:32, а четвъртото тримесечие започна с 69:31. Една година по-късно транспортният барометър на TimoCom показа за двата месеца 60:40 – почти същото съотношение. Но през тази година резултатът за месец септември не можа да бъде запазен. От 53 процента дял на товарите през октомври за съжаление останаха неизползвани 48 процента.

През транспортния месец ноември, както се очакваше, имаше още един силен спад. Съотношението на предлаганите товари към товарните автомобили беше само 38:62. „Първите два месеца на това тримесечие са много под нивото от предходната година. През 2011 година делът на товарите беше с 12 процента по-висок, а през 2010 година той беше дори с до 25 процента над сравнителните стойности за тази година! Фирмите от сферата на транспортните услуги, които през октомври и ноември тази година имаха какво да превозват благодарение например на дългосрочни поръчки, можеха да се считат за късметлии“, описва положението на европейския транспортен пазар в началото на четвъртото тримесечие Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom.

2012 година беше година на възходи и спадове
Последното тримесечие на 2012 е отражение на цялата година. В този ход на нещата, след всяка позитивна новина през следващия месец незабавно следваше негативна, но след всеки по-слаб месец следваше по-добър. 2012 година беше в истинския смисъл на думата година на възходи и спадове. Така също и през четвъртото тримесечие: „След като транспортният барометър на TimoCom показа през ноември само 38:62, през декември се покачи с цели десет процента“, споделя Марсел Фрингс, „Ясно се забелязва влиянието на коледната търговия в транспортния бранш. Кратките седмици около празниците бяха едно логистично предизвикателство, тъй като за малко дни беше нужно голямо движение.“ И резултатите не закъсняха: при съотношение 48:52, съотношението на товари към товарните автомобили през декември за първи път бе по-високо от сравнителната стойност от предходната година (44:56 през 2011 г.). Сега голямата надежда в транспортния и логистичен бранш е този подем да продължи и през новата 2013 година.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото