29.11.2016

Как функционира смяната на палети в Европа

Основни положения и трудности при смяната на палети в Европа

(2)

Еркрат, 29.11.2016 г. – Европалетите се радват на все по-голяма популярност Определено по-скоро в преработен вид под формата на мебели като маси, пейки или рафтове в „индустриален стил“. От друга страна в транспортния бранш, където дървените палети се използват по основното им предназначение, те често са ябълката на раздора. Защо имиджът на палетите е толкова лош?

Според едно актуално проучване за многократните транспортни опаковки, проведено от EKUPAC GmbH, използването на палети за многократна употреба при транспорта на стоки в Европа е без алтернатива и е нараснало през последните 15 години от 280 милиона на 550 милиона броя. Германия е на челно място в Европа с около 100 милиона дървени палета годишно.

Трудността при палетите се крие в добавката „за многократна употреба“, който включва смяна на доставените върху палети стоки срещу празни палети. Но европалетите не са идентични. Зад привидно ясния принцип за замяна на палетите се крият няколко предизвикателства за всички участници: за транспортните фирми като изпълнители, за шофьорите, които извършват превоза и за получателите на разтоварените стоки.

Празни палети срещу палети със стоки срещу празни палети срещу…

Принципът за замяна на палетите се обяснява лесно. Стоките, които се произвеждат, трябва да бъдат и транспортирани. За сигурно транспортиране в товарен автомобил стоките най-често се опаковат на така наречените евро пул палети – съгласно стандарт UIC 435/2, укрепват се и се транспортират. В такъв случай, например, празният товарен автомобил пътува с празни палети към мястото на товарене и заменя празните дървени палети срещу вече опакованите върху палетите стоки. След това шофьорът пътува с натоварения товарен автомобил до мястото на разтоварване и доставя стоките. Обичайно, още тук шофьорът трябва да получи в замяна същия брой празни палети.

 

Така при непрекъсната замяна на палети се получава добре функциониращ кръговрат на палетите. Поради нарастващото търсене, все по-големия недостиг на време и увеличаващите се роля на интерфейсите в логистичните процеси, процесът за замяна става все по-комплексен.

 

Трудности в процеса за замяна

Процесът по замяна, който включва субективно определяне на качеството, ръчно записване на количествата и заявяване на палетите, се записва с специален формуляр. Препъни камъните са многобройни. Вероятно най-големият проблем пред шофьора е необходимостта да превозва 33 европалета готови за замяна. Едновременно с това товарният автомобил трябва да може да предложи и пълния си капацитет, в случай че стоките за транспортиране не са палетирани. Особено при международните превози трябва да се очакват непрекъснато променящи се условия. Ако шофьорът не носи със себе си празни палети за замяна, понеже например при последното място за разтоварване не е получил в замяна палети, при следващото товарене той трябва да вземе „палети на заем“ и респ. да поеме задължение да ги върне по-късно.

 

И обратно, възникват трудности, когато получателят на мястото за разтоварване приеме стоките, а шофьорът в замяна не получи изобщо палети или получи непълен брой, или получи повредени или некачествени палети. Несъответствието трябва да бъде документирано и в последствие изяснено. Дори когато броят и качеството на палетите за връщане съответстват, често мястото на рампата за разтоварване е толкова малко, че получателят просто превозва празните палети в товарния автомобил. В такъв случай, за шофьора това означава, че трябва да носи празните палети в товарното пространство. При 33 палета по 23 kg собствено тегло това означава „само“ 760 kg. Бюрократичното движение „насам-натам“ е свързано със загуба на време, нерви, пари и е неизбежно. Марсел Фрингс, говорителят на компанията TimoCom, потвърждава този опит от страна на потребителите на транспортната платформа: „Някои от нашите клиенти пишат още при въвеждането на офертите си в транспортната платформа забележката „no change / без замяна“, за да информират предварително потенциалните си търговски партньори, че не е необходима замяна. Понеже такива транспортни поръчки означават по-малко работа и са предпочитани.“

 

Palette 4.0: Замяна на палети с приложение

Ръчната замяна на палети във времето на автоматизацията и цифровизацията е трудоемък процес, който има спешна нужда от осъвременяване. Пред това предизвикателство се изправиха Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (съкратено: IML) заедно с Gütegemeinschaft Paletten e.V. (съкратено: GPAL). Разработеното със съвместни усилия приложение „PalletCheck Express“ трябва значително да улесни и оптимизира замяната на палети. „Потребителят просто прави снимка на купчината с палети и приложението преброява палетите и автоматично изпраща генерирания документ за замяна по имейл. Освен точния брой на палетите се съдържа и място и час на съответната замяна. Така замяната е бърза, лесна, надеждна и цифрово документирана“, казва инж. Мартин Фидлер, ръководител на екипа по AutoID-технологии във Fraunhofer IM. Благодарение на прецизното документиране могат да бъдат спестени време и пари.

 

Приложението е първоначално налично на немски език и функционира на всеки смартфон Android или Apple. Докато в бранша не бъде въведено и успешно изпитано мобилно решение, замяната на палетите ще продължи да бъде свързана с големи разходи и потенциални неудобства и проблеми. Затова изпълнителят и възложителят трябва взаимно да се информират и предварително да си изяснят дали и как ще се прави такава замяна.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото