27.07.2017

Как транспортните платформи подпомагат екологичното управление на веригите за доставки

Зелената логистика е добра както за околната среда, така и за портфейла

(3)

Климатичните промени вредят не само на околната среда, но и на икономиката. Според Европейската агенция за околна среда от 1980 г. до 2013 г. породените от климата щети за икономиката са били в размер на 400 милиарда. Все повече фирми от производството и търговията си поставят за цел да намалят емисиите си от CO2. Италианската фирма GreenRouter показва, че по хода на веригата за доставки има голям потенциал за икономии.

Празните курсове и щетите за околната среда трябва да бъдат вземани под внимание систематично

В едно актуално проучване GreenRouter установява, въз основа на 26-тонен камион от клас EURO 6, че негативното влияние на празните курсове върху околната среда трябва да бъде вземано под внимание систематично. Емисиите от CO2 на изминат километър възлизат на:

-              0,9 кг при пълно натоварване

-              0,7 кг при празен курс.

 

Но при по-внимателен поглед резултатите изглеждат различно, обяснява Андреа Фоса, изпълнителен директор на GreenRouter: „Един товарен автомобил, който е напълно натоварен, произвежда 25-30 прцента повече емисии от превозно средство, което пътува празно. Но за товара, който това превозно средство би могло да транспортира, е необходимо да бъде използван друг товарен автомобил. И така трябва да се сумират стойностите за празния курс и за допълнителния курс. Поради тази причина празните курсове отделят повече вредни емисии от курсовете с пълно натоварване.“

 

Добри за икономиката и околната среда: цифровите транспортни платформи

Едно от най-ефективните средства за избягване на празните курсове и намаляване на емисиите на CO2 са цифровите транспортни платформи. Така според измерване на GreenRouter, логистичната фирма „Рампини Ернесто“ успя благодарение на най-голямата транспортна платформа в Европа TimoCom да оптимизира използването на капацитета на автопарка си с 30 процента, а също и да увеличи приходите си с 15 процента. Едновременно с това беше постигнато и намаление на емисиите на CO2 в размер на 23 процента. 

Екологичният транспорт става все по-популярен и при товародателите. Избирайки доставчици на транспортни услуги, които боравят ефективно с ресурсите си, те същевременно подпомагат и собствените си приоритети по отношение на климата.

Това се потвърждава и от Ларс Ласковски, ръководител на отдела по логистика на MC-Bauchemie Müller GmbH - фирма, която вече е обработила многобройни транспортни поръчки през транспортната платформа на TimoCom: „Намаляването на емисиите на C02 във всички етапи на веригата за доставки, измежду които е и покупката на транспортни услуги, е много важно за MC-Bauchemie и нашата политика по отношение на отговорността и устойчивостта.“

Така печелят всички, които са заинтересовани от постигането на целта „намаляване на емисиите на CO2“ чрез използването на цифрови транспортни платформи – товародатели, транспортни фирми, а също и околната среда.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото