12.07.2017

Истории на жени, работещи в логистиката – Част 2 с Ивета Повиловските

Истории на жени, работещи в логистиката – Част 2 с Ивета Повиловските

(4)

Казвам се Ивета Повиловските и съм управител на UAB Ivelina, семейна спедиторска фирма, която е основана 2012 година. Понеже тогава руският пазар беше вече наситен, ние се специализирахме в съвместна работа със западноевропейски клиенти. Решение, което ако човек погледне сегашната ситуация в Русия, ще види, че е било правилно. В момента ни имаме общо девет служители, от които шест шофьори. 

TimoCom

Как дойдохте в транспортния бранш?

 

Повиловските:

За това има вина мъжът ми. Той е превозвач по призвание и предаде ентусиазма си и на мен. И ако сега ме попитате как се справям като жена в този доминиран от мъжете бранш, ще Ви отговоря: много добре.  В Литва е съвсем обичайно жените да заемат ръководни длъжности в транспортните фирми. В това отношение очевидно при нас има по-малко предразсъдъци отколкото другаде. Неотдавна бяхме поканени на едно събитие в чужбина – разбира се сега няма да кажа точно къде – което съвсем видимо беше ориентирано към участници от мъжки пол. Измежду поканените гости нямаше други жени освен мен. Това ме учуди. Разбира се, смятам че ще е добре ако в този бранш работят повече жени, тъй като мисля, че компетентността на един човек няма общо с неговия пол. Вече не мога да си представя да върша нещо друго. Работата е много вълнуваща и разнообразна.

 

 

TimoCom

Кое в това намирате за особено разнообразно или вълнуващо?

 

Повиловските:

Добър пример за това са превозите за Великобритания. В момента трябва да вземаме много сериозни мерки срещу нелегални пътници, тъй като много бежанци се опитват да се скрият в полуремаркетата и така да влязат в страната. Разбира се, влизането в страната по този начин е нелегално и оказва отражение върху нас, тъй като трябва да представим доказателства, че не правим трафик на хора. Без значение какво се случва по света, тези промени винаги оказват директно въздействие върху транспортния бранш. Човек никога не престава да се учи, трябва да бъде гъвкав и да може да се приспособява. Аз имам нужда от тези предизвикателства в работата си.

 

 

TimoCom

И къде според Вас е най-голямото предизвикателство пред UAB Ivelina?

 

Повиловските:

Най-големият проблем за нас в момента са цените на застраховките. През лятото на миналата година цените се промениха неочаквано в рамките на три седмици. Преди застрахователната сума беше около 3 000 евро, а сега ни струва между 13 000 и 32 000 евро. Това е средно увеличение от почти 600 процента. Няма как това да не оказва тежест върху малка спедиторска фирма като нашата.

 

 

 

TimoCom

Цифровизацията е мотото на тази година и със сигурност е също така и голямо предизвикателство. Как виждате това?

 

Повиловските:

След увеличаването на броя на влекачите при нас бързо забелязахме, че стандартните операции, като записване на изминатите километри или разхода на гориво, започват да отнемат все повече време. Поради тази причина ние решихме да разработим свой собствен софтуер,с помощта на който нашите шофьори да могат да записват тези данни в смартфоните си и да ни ги изпращат под формата на готов отчет. Това значително намалява времето, което е необходимо за извършването на тази операции. Може да се каже, че се приспособяваме към това предизвикателство и гледаме към бъдещето с оптимизъм.

 

 

TimoCom

Благодарим Ви за разговора, г-жо Повиловските. Желаем на Вас и Вашата фирма много успехи занапред!

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото