15.01.2018

Интегрирано GPS проследяване за транспортната логистика на бъдещето

Как спедиторската фирма Шварц повиши неколкократно качеството на услугите си благодарение на само един интерфейс.

(1)

Как могат автоматично да се прехвърлят данните за местоположението на товарните автомобили на краткосрочните транспортни партньори към собствената система за управление на транспорта? Голямата спедиторска фирма Шварц, която е и член на ELVIS, се обърна с този въпрос към TimoCom - оператора на най-голямата транспортна платформа в Европа. В сътрудничество с международната IT фирма Arvato Systems, TimoCom  създаде решение, което да отговори не само на тази специфична нужда, но също и на един от ключовите проблеми на днешната транспортна логистика. Резултатът е интерфейс, който дава възможност винаги да могат да се получават и обработват GPS данни от ангажираните доставчици на транспортни услуги – и така да се повишава качеството на услугата и удовлетвореността на клиентите, които използват транспортните поръчки.

Какво беше предизвикателството?

Спедиторска фирма Шварц извършва 80 процента от ежегодните си 80 000 превоза със собствения си автопарк от 250 товарни автомобила, а останалите 20 процента от поръчките с транспортни партньори от платформата на TimoCom. При до 350 маршрута на ден, в пиковите дни се ползват краткорсочните услуги на до 100 допълнителни подизпълнители от платформата. За разлика от собствените товарни автомобили, транспортните партньори използват различни доставчици на телематични услуги, които използват различни формати за пренос на данни. Интегрирането на тези многобройни интерфейси би било изключително скъпо и трудоемко. Но според спедиторска фирма Шварц точно тази информация е жизнено важна за проследяването на транспорта.

 „Аналогично на собствените ни превозни средства, ние искаме да можем да добавим данните за местоположението на нашите транспортни партньори към нашата система за управление на транспорта, за да можем да изчисляваме и тяхното време на пристигане. По-точно казано, за нас е изключително важно да можем да установим рано отклоненията от графика, за да можем своевременно да вземем евентуални мерки за справяне с проблема. В случай че това не е възможно, предстоящото закъснение поне може да бъде предварително съобщено на клиентите“, разяснява Оливер Окер, прокурист и мениджър ключови клиенти в спедиторска фирма Шварц. 

 

Как беше решено това?

Желанието на клиентите от спедиторска фирма Шварц беше точното предизвикателство за Луизе Тьонес и Филип Шмидт, продуктови мениджъри в TimoCom. Понеже още от въвеждането на функцията за проследяване през 2013 г. TimoCom изпълнява ролята и на пресечна точка за данните за местоположението на превозните средства на потребителите на платформата. Това беше постигнато посредством свързване на повече от 230 доставчици на телематични услуги. За да може спедиторската фирма Шварц допълнително да обработва данните за местоположението, получени от транспортните партньори, TimoCom създаде интерфейс, който да може да получава достъп до GPS данните от другите системи и да ги конвертира в единен формат. В рамките на това начинание беше допълнително разработено използваното от спедиторска фирма Шварц допълнение към системата за управление на транспорта „best4log-x“ от Arvato Systems, оператора на решението. „Нашата първостепенна цел е да подпомагаме клиентите си в ежедневната им работа. С нашия пилотен партньор - спедиторска фирма Шварц, и техния IT специалист - Arvato Systems, успяхме да реализираме желания интерфейс в рамките на един месец. Всички бяха много добре настроени, всичко премина безпроблемно“, обясни Луизе Тьонес от TimoCom. Arvato Systems също виждат голяма добавана стойност в създаването на новия интерфейс: „Благодарение на GPS интерфейса към TimoCom ние можем допълнително да надградим системата за управление на транспорта за спедиторска фирма Шварц и още по-добре да управляваме цифровите работни процеси“, каза Дирк Тиглер, мениджър ключови клиенти в Arvato Systems.

 

Каква е ползата?

„При доставчици на транспортни услуги, които използват различни системи от нас, досега трябваше да питаме по телефона за статуса на транспорта и да въвеждаме всичката информация ръчно в системата за управление на транспорта. Това отнемаше изключително много време и данните на бяха винаги достоверни на 100 процента“, разказва Оливер Окер. Филип Шмидт може само да се съгласи с това: „Докато обменът на данни включва и ръчни действия, това прави целия процес не само по-скъп и времеемък, но също така и уязвим за грешки.“

Благодарение на GPS интерфейса сега спедиторска фирма Шварц може да види автоматично дали някой транспортен партньор закъснява и може директно да информира за това клиентите си. При до 100 товарни автомобила, чиито услуги спедиторска фирма Шварц ежедневно използва през TimoCom, този интерфейс пести на фирмата изключително много време. „А най-важното е, че доверието и удовлетвореността на нашите клиенти нараснаха“, радва се Окер.

Разултат: Примерът на оператора проправя пътя за други потребители на платформата

Предпоставка за използването на интерфейса е решението за проследяване TC eMap®, което е безплатно за всички потребители на TimoCom. По този начин и по-малките фирми увеличават своята конкурентоспособност, което се потвърждава и от Оливер Окер: „Даването на достъп до проследяването в TimoCom е изключително лесно. А ефектът е огромен! По този начин изглеждам по-надежден и вдъхващ доверие като транспортен партньор. Освен това не трябва да се забравя, че проследяването преди всичко защитава и от кражба на товара.“

 

Сега и други заинтересувани клиенти могат да получат достъп до GPS интерфейса към TimoCom. „Интерфейсът функционира като един вид универсален адаптер, който всеки може бързо и лесно да включи към собствената си система,“ разяснява Тьонес. За транспортния бранш това означава че с помощта на интерфейса сега могат автоматично да бъдат проследявани и краткосрочни транспортни партньори. В транспортния бранш това помага както на изпълнителите, така и на възложителите, за постигането на по-голяма прозрачност, качество и сигурност на спотовия пазар.

 

Повече информация за интерфейсите за телеметрия в TimoCom можете да намерите на https://www.timocom.de/Tracking/Fahrzeugortung.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото