23.07.2013

Заедно за околната среда

TimoCom и NABU са ангажирани и се застъпват за повече защита срещу наводненията

(2)

Дюселдорф, 05.07.2013 г. Картините от наводнението са все още пред очите на много хора: камионите бяха във вода до кабината на шофьора, улиците бяха непроходими, имаше трудности при снабдяването и щети за милиони. Накратко: В много части на Германия движението беше спряно. Но не само след този европейски потоп беше видно, колко важна е защитата от наводнения и защитата на природата. Тъй като TimoCom Soft- und Hardware GmbH мисли за природата и околната среда,и приема присърце темата,и поради тази причина от 2010 г. фирмата подпомага Съюза за защита на природата (NABU) по проект, който се отнася до възстановяване на естествената природа по крайбрежиетона река Рейн.

TimoCom желае да бъде най-екологичната платформа за възлагане За да се избегнат ситуации - като тези от наводненията, както и за в бъдеще те бъдат рядкост, трябва да се действа своевременно. Дюселдорфската фирма TimoCom разбра това преди три години и оттогава подпомага NABU при един общ проект. Идеята евъзстановяване на естествената природа по част от реката по Долен Рейн в район Бизлих на Везел. Целта на проекта е, два съседни водни басейна, които са възникнали от предишен добив на чакъл и пясък, да се превърнат в целогодишно проточен допълнителен отточен канал на Рейн. „Проекта е важен за TimoCom, тъй като ние още от началото сме си поставили за цел да сме най-екологичната платформа за възлагане“, споделя директорът по устойчивостта Марко Хаак. Амбициозен план, с който всички се ангажират с удоволствие и последователно. И най-доброто: Проектът допринася не само за опазването на околната среда, но и за естествената защита от наводнения. По мнение на експертите именно този способ е най-ефективен и най-сигурен. Река-артерия Рейн е най-плавателният вътрешен воден път на Европа, чийто ниски брегове са били разкъсани или разрушени до 85%. В областите, които са оставени в естествения си вид, низините попиват водата, отделят я в сухите периоди и така спират силата на вълните на прииждащата вода. Тази естествена защита липсва в областта, предмет на проекта. Чрез строителството на допълнителния канал, който трябва да бъде завършен през 2015 г., вероятността от наводнение значително намалява, тъй като реката ще има повече място да се разлива. От проекта печелят и флората и фауната, тъй като в защитените от вълните низини много животински и растителни видове ще намерят своя дом. Така местните видове риби отново ще имат "детска стая", а блатните и водни птици безопасно пространство за мътене и намиране на храна. Още един положителен страничен ефект: Екологичните функции на реката ще бъдат почти напълно възстановени. Търговското корабоплаване няма да бъде нарушено чрез проекта Допълнителният канал ще действа като естествено свързващо звено между икономически много използвания воден път и прилежащите наводнявани райони. Естествено търговското корабоплаване няма да бъде засегнато от проекта. Добър пример за това, че икономиката и защитата на околната среда не се противопоставят взаимно, а могат да функционират заедно. А за TimoCom Soft- und Hardware GmbH това е един знак, че съвместният проект със Съюза за защита на околната среда е правилният път, за да се гарантира по-добро и безопасно бъдеще за човечеството и околната среда, както и да се постигне амбициозната целта за най-екологична платформа за възлагане.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото