19.01.2017

„Един иска така, друг иначе.“

Адвокатът на TimoCom Александър Оебел разсяснява 5 проблема, свързани със замяната на палети

(3)

Еркрат, 19.01.2017 – При бързите превози изпълнителите работят при условия на ниски маржове и голямо натоварване. Когато към това се прибавят и задължения за палети, поръчката бързо може да излезе на загуба.  Адвокатът на TimoCom Александър Оебел резюмира в пет точки най-големите проблеми при замяна на палети:

1. Различни възложители, имащи различни изисквания

Проблем: „Един възложител иска превозното средство да бъде изцяло празно, а следващият очаква да има празни палети за замяна. Ако като изпълнител нося със себе си празни палети, те заемат полезно място в товарния автомобил при условие, че не съм собственик на палети.  Човек няма как да подготви превозното си средство за всички възможни варианти.“

Съвет: Попитайте дали възложителят води сметка на палетите и ако да, в кой централен склад. Също така преди товаренето можете да купите палети от търговец на палети втора употреба. Там те не са много скъпи. Тъй като: Ако по-късно се окаже, че Ви липсват палати или че са повредени, това понякога може да Ви струва повече от 10 евро на брой.

2. Краткосрочно планиране

Проблем: „Сделките на спотовия пазар са много краткосрочни. Камионът често вече е на път преди да бъдат изяснени подробности като дали е необходима замяна на палети. Чак след това изпълнителят установява, че курсът не си е струвал, защото например са възникнали задължения за палети.“

Съвет: При краткосрочни поръчки трябва да директно да уточните въпроса за палетите в самото начало и в идеалния случай да внимавате за това при планирането на последващата поръчка. Може да бъде договорено и връщане на палетите по-късно.

3. Регионални различия

Проблем: „Практиката за замяна на палети не е нещо по подразбиране и не е обичайна практика във всички европейски държави. Ако не сте сигурни, трябва да уточните това не само говоримо, но и юридически.“

Съвет: Информирайте се какви са разпоредбите в държавата на товарене, респ. разтоварване и планирайте въз основа на тази информация.

4. Палети срещу палети

Проблем: „В много договори е неясно кой носи отговорността и рисковете за замяната на палетите, преди всичко за връщането им на мястото на разтоварване. Правната валидност на такива общи условия често е под въпрос. Въпреки това много се отказват да водят съдебни спорове, понеже не искат да рискуват допълнителни разходи.“

Съвет: Под названието „Bonner und Kölner Palettentausch“ в Германия отдавна има примерни клаузи на съюзите, които можете да включите в договорите. При това винаги трябва да записвате броя на взетите и заменените палети. Така, например, няма да носите отговорност като превозвач, ако е документирано, че не е имало налични палети за Вас.

„Bonner Palettentausch“ е подходящ напр. за редовни курсове, при които превозвачът връща празните палети винаги в един и същ товарен пункт.

„Kölner Palettentausch“ е по-добър при променящи се товарни пунктове. Тук превозвачът трябва сам да си осигури празни палети на мястото за товарене. На мястото за разтоварване той получава празни палети за по-нататъшна употреба.

5. Забрана на прихващането

Проблем: „Широкоразпространена е грешката, че винаги първо трябва товарът да бъде платен на 100%. Дори и в общите условия на немските и австрийските спедитори този принцип е с ограничена валидност. В действителност обичайната практика е прихващане от цената на курса и насрещните плащания.“

Съвет: Изяснете условията за замяна винаги в самото начало. Попитайте как и какво трябва да бъде заменено: дюселдорфски палети, европалети или скъпи палетни боксове. Разберете кой ще носи отговорност ако нещо не се получи така както е договорено. Ясната документация е най-важното. Винаги трябва да искате да получите и да проверявате описа на палетите, както и документа за потвърждение на извършената доставка, в които трябва да бъде упоменат четливо правилния брой палети и кой къде как и от кого ги е получил.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото