29.09.2019

Европейски ден на езиците на 26 септември 2019 г.

TIMOCOM: Запазване на езиковото многообразие въпреки дигитализацията

TIMOCOM: Запазване на езиковото многообразие въпреки дигитализацията

Еркрат, 26 септември 2019 г. – На 26-ти септември отново се чества Европейския ден на езиците. С него Съветът на Европа иска да допринесе за запазването на езиковото многообразие в Европа, да покаже на хората предимствата от езиковите познания, да стимулира индивидуалната многоезичност и да мотивира европейците да учат езици. Честването е въведено през 2001 година, Европейската година на езиците. От тогава някои неща са се променили, най-вече в дигиталната сфера.

През изминалите 18 години интернетът стана все по-важен и влиятелен и силно повлия нашата употреба на езика. Това не се вижда само чрез новите думи, като през 2004 г. в немския речник Duden влезе немският еквивалент на думата „гугълвам“, но и чрез засилващите се промени на писмения и говорим език. Не на последно място широкото разпространение на смартфони и използването на софтуер за разпознаване на глас оказва тук своето влияние. Обхватното проучване „Europe’s Languages in the Digital Age“ (Езиците на Европа в дигиталната епоха) освен това показа, че много от европейските езици са застрашени, тъй като нямат подкрепа в дигиталната сфера.

През изминалите 18 години интернетът стана все по-важен и влиятелен и силно повлия нашата употреба на езика. Това не се вижда само чрез новите думи, като през 2004 г. в немския речник Duden влезе немският еквивалент на думата „гугълвам“, но и чрез засилващите се промени на писмения и говорим език. Не на последно място широкото разпространение на смартфони и използването на софтуер за разпознаване на глас оказва тук своето влияние. Обхватното проучване „Europe’s Languages in the Digital Age“ (Езиците на Европа в дигиталната епоха) освен това показа, че много от европейските езици са застрашени, тъй като нямат подкрепа в дигиталната сфера. Това означава, че за тези езици не са налични автоматични преводи, търсачки, автоматични системи за диалог или други дигитални предложения. Според проучването към тези езици спадат исландският, литовският и малтийският език.

Една система, чрез която бизнес потребителите могат да комуникират на 26 езика

Това, че може и да е другояче, показва примерът на предприятието TIMOCOM от Еркрат. Със своята Smart Logistics System (умна логистична система) доставчикът на ИТ услуги свързва над 43 000 потребители в Европа, като преодолява езикови, системни и държавни граници. Чрез системата предприятията могат да осъществяват поръчки за транспорт с търговски партньори. „Всички запитвания, предложения и поръчки, както и информация, важна за транспортирането, се превеждат автоматично на 26 езика. В програмата имаме латиница, както и кирилица“, разяснява маркетинговият директор на TIMOCOM Пелагие Мепин. „При нас работят служители от над 30 нации които гарантират, че от запитванията на потребителите до актуализацията в Smart Logistics System на съответния език се комуникира тясно с потребителите“, казва Мепин. Поради близостта си до Дюселдорф и неговата открояваща се интернационалност Еркрат предлага най-добри предпоставки за подходящи предложения.

Освен запазването на езиковото многообразие системата помага и за преодоляването на езикови бариери и за стимулиране на разбирането между търговски партньори от различни европейски държави. Тъй като въпреки международния характер на логистиката точно в този бранш съгласно сравнителното проучване EF EPI 2018 познанията по английски на множество служители трябва да се доразвиват.

Стимулиране на многоезичността

TIMOCOM има представителства и в Полша, Чехия и Унгария и допринася не само за езиковото многообразие, но и директно насърчава  английските и немските езикови умения на своите служители.

„Поради международността на служителите при нас се говори много на английски език. Освен това ние поощряваме участието в курсове по немски и английски език и предлагаме на нашите служители да подобрят езиковите си познания в езикови курсове.“

„Нашият пример показва много добре, че дигитализацията като цяло не трябва да представлява заплаха за езиците, а може и активно да стимулира тяхното запазване“, казва Мепин. Повишаващата се интернационалност в германските населени места предлага идеални предпоставки за това. „Това, което правим в Еркрат, би било възможно и в Хамбург, Берлин, Мюнхен или Франкфурт без проблеми. От това профитира не само културното наследство на Европа, към което спадат и различните езици. В много браншове многоезичността носи и значителни предимства при конкурентноспособността.“

 

Повече информация за TIMOCOM ще намерите на www.timocom.bg

Изтеглете съобщение за пресата
в началото