19.01.2015

Европейският транспортен пазар се представя скокообразно

Транспортният барометър на TimoCom през четвъртото тримесечие е под нивото от предходната година

(3)

Същата процедура, както всяка година– така би могло да се обобщи общото развитие през годината за транспортния барометър на TimoCom. При директно сравнение с 2013 г. става по-ясно: Делът на товарите на целия европейски транспортен пазар остава през четвъртото тримесечие конюнктурно обусловено под средното ниво на 45:55.

По принцип развитието съответства на прогнозите за слабо намаление от тримесечния доклад № 3 / 2013 г. След силен септември със съотношение 54:46, стойностите за октомври спаднаха подобно на тези през 2012 г. и 2013 г., но при 48:52 все пак останаха стабилни. „Транспортният месец ноември отстъпи повече отколкото се очакваше със съотношение товари/товарни обеми от 38:62“, казаМарсел Фрингс, главен представител на TimoCom. Ако се наблюдава европейския общ пазар, през декември за радост нещата тръгнаха отново по възходяща линия. „По наша преценка и през коледния месец, а с това и дo края на четвъртото тримесечие, не може да се разчита на излишък от товари“, отбелязва Фрингс. С дял на товарите от 45 процента транспортният барометър на TimoCom е на същото ниво както през 2012 г., но не достига стойностите от 2013 г. от 52 процента. Така 2014 г. завършва със седем процента повече предложения за товарни обеми отколкото през предходната година. Това се покрива също и с тенденцията от опита на клиентите на TimoCom. Тъй като в следствие на излишъка на капацитети всички транспорти могат да се извършват планово.

Така четвъртото тримесечие на 2014 г. се намира почти в същата предстартова позиция, както през последните три години. Месеците октомври, ноември и декември показват обаче значително колебание на пазара, което се разпознава в ретроспекцията за годината. „Това колебание познаваме от 2012 г. Ако разгледаме протичането на тазгодишните календарни седмици и ги сравним със стойностите от преди две години, трябва да очакваме добър старт на 2015 г. Това не е необичайно за започването на новата година, но във всеки случай означава връщане на дела на товарите на 30 до 35 процента“, прави сравнението Фрингс с началото на 2013 г. на европейския пазар.   

Въпреки някои турболенции Фрингс има добри очаквания за 2015 г. „Ние имаме около девет процента повече запитвания от предходната година. Това подсказва, че пазарите в цяла Европа се развиват положително", обобщава Фрингс.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото