17.12.2013

Европейският транспортен пазар в действителност

TimoCom публикува обширно обновяване за приложението транспортен барометър

(1)

Дюселдорф, 17.12.2013 – Транспортният барометър на TimoCom е  вече и като приложение за смартфон. Приложението е с много нови функции. Важно е да се спомене, че сега приложението транспортен барометър на TimoCom е напълно безплатно!

След стартиране на приложението, веднага се забелязва: Тук нещо е променено. Пример за това са направленията, за които се показва актуалното отношение на офертите за товари към офертите за  превозни средства. Възможностите за избор са разширени в тази точка. Така сега е възможно, да бъдат показани всички направления от и за отделните страни. В предходната приложението на версия имаше възможност направлението от една страна да се представи във всички европейски страни.

Тенденция за транспорта


Добавена е напълно нова функция. В актуализираната версия на приложението транспортен барометър на TimoCom се показват процентните стойности на товарите от изминалите три години като графично развитие. Така собствениците на приложението могат при преговори за цени на място не само да наблюдават актуалното развитие за определяне на положението на пазара, но също така и да извеждат дългосрочни тенденции.
С приложението транспортен барометър на TimoCom потребителите са обслужвани 24 часа в денонощието. Тъй като не става дума само за статистика и графични данни. Чрез интегрираната област "новини" потребителите на приложението научават в текст и картина най-важното от бранша – по всяко време и независимо къде се намират.

Винаги с поглед върху положението на пазара
Приложението транспортен барометър се разработва на базата на обширните данни за пазара, които TimoCom предоставя на секундата, като европейски лидер на пазара сред борсите за товари и товарни обеми.Тези до 450 000 оферти за товари и товарни обеми от над 100 000 потребители се оценяват за транспортния барометър ежедневно и почти в реално време се прехвърлят на смартфона. Така малкото приложение се превърна в силен аргумент за определяне на пазарната цена и потребителите на приложението могат веднага да реагират на офертите и запитванията за предлагането на товари и товарни пространства.

Изтеглете съобщение за пресата
в началото