15.01.2014

Дeлът на товарите се покачва бавно, но устойчиво

През четвъртото тримесечие транспортният барометър на TimoCom допринася за оптимистичен завършек на годината

(3)

Дюселдорф  20.12.2013 – През 2013 г. транспортният барометър на TimoCom бе по-устойчив, с по-малко резки движения и като цяло на малко по-високо ниво в сравнение с предходната година. Сходно беше развитието и през четвъртото тримесечие. Действително със съотношение на товарите към превозните  средства  от 49:51 се наблюдаваше незначителен излишък при капацитета, но въпреки това дялът на товарите бе с четири процентни пункта над съответната стойност за предходната година.

„Понастоящем очакваме стабилност и дори увеличение при постъпленията от товари през четвъртото тримесечие“, гласеше информацията за транспортния барометър на TimoCom в тримесечния доклад №3/2013 г. Такива бяха и резултатите: Дялът на товарите на европейския транспортен пазар наистина отбеляза леко свиване в началото на последното тримесечие, но въпреки това остана над средното ниво със стойност от 53%.

Есен, богата на товари


През ноември транспортният барометър на TimoCom отчете съотношение на товарите към товарните обеми от 48:52. На пръв поглед това представлява ново понижаване на дяла на товарите, но Марсел Фрингс, главен представител на TimoCom, вижда това развитие в положителна светлина. „Когато разглеждаме данните, трябва да имаме предвид ситуацията от предходните периоди. През изминалата година транспортният барометър през ноември отчете съотношение 38:62, с което се погрижи за нерадостно предколедно настроение при доставчиците на транспортни услуги в Европа. Сега, когато сме с десет процентни пункта над тези стойности, това означава съществена крачка към оптимистично бъдеще“


Като цяло може да се говори за силна дейност през есента – складовете бяха пълни за Коледа на един много ранен етап, а в средата на декември все още много товарни автомобили превозваха подаръци из пътищата на Европа. Това доведе до добро за този празничен месец съотношение на товарите към товарните обеми от 47:53.

Положителното развитие продължава


Като цяло 2013 г. ще остане в историята като още една година на консолидиране в посока икономически подем. Общият годишен резултат при съотношението на товарите към товарните обеми достигна 47:53, като с това бе по-добър от този за 2012 г. (45:55). Фрингс е все така оптимист по отношение на бъдещето: „Понастоящем изхождаме от очакванията за продължаващо подобряване на транспортния пазар в Европа. Разбира се, все още е твърде рано за еднозначни прогнози, но в общ план ще се запази развитието в посока нагоре. Дали това ще се наблюдава още през първото тримесечие на 2014 г., зависи от много неща.“
Ако през настъпващата година зимата покаже лютия си характер, трябва да се очакват и някои затруднения. Но след това пътят към повече товари и поръчки ще бъде отворен.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото