16.11.2017

Бъдещето принадлежи на автономния транспорт

Гунар Гбурек от TimoCom разяснява как ще повлияе автономното пътуване на развитието на транспорта в бъдеще

(1)

Самоуправляващите се товарни автомобили са само началото. Бъдещето принадлежи на автономния транспорт, казва Гунар Гбурек. Говорителят на най-голямата транспортна платформа в Европа ни дава възможност да надникнем към цифровото бъдеще на логистиката. 

 

Иновативните технологии не могат да се развиват при аналогово администриране

 

Транспортът в конвой влиза в тестова фаза. Платунинг се нарича транспортната верига, която е свързана с невидима връзка. По този начин превозът на товари става по-ефективен. И по-природосъобразен. Но каква полза от модерно звучащия метод на транспортиране, ако пътуващите един зад друг товарни автомобили пътуват празни? Ако придружаващите товарите документи все още се изпращат по факса? А управлението на поръчките се извършва ръчно?

 

За Гунар Гбурек, говорителя на TimoCom, роботизираните товарни автомобили и конвоите са само част от от една транспортна верига, която може да се натъкне на препятствия не толкова на пътя, колкото на бюрото. „Който иска да използва автономните товарни автомобили по най-добрия начин,трябва да се погрижи за автономната работа на административните процеси, свързани с поръчките за транспорт“, казва Гбурек. „В противен случай иновативните технологии ще останат в аналоговата каменна ера.“

 

От получаването на поръчката до издаването на фактурата: Процесите, които могат да се управляват сами през цялото време, ще изведат автономните товарни автомобили в лентата за изпреварване, убеден е Гбурек. Едновременно с това работата на диспечерите и административния персонал ще се подобри. „IT технологиите ще разтоварят служителите от повтарящите се дейности и ще ги подпомогнат да извлекат най-доброто от работата си.“

 

 

Разходите за управлението на поръчките ще намалеят с една трета

През изминалите месеци TimoCom направи още една важна крачка в света на автономния транспорт. В резултат на това потребителите от скоро могат да обработват сделките си изцяло цифрово с помощта на новото приложение TC Transport Order. Който остави системата да работи за него може да намали разходите за управление и администриране минимум с една трета, казва Гбурек.

А как изглежда бъдещето? Автономното шофиране, next level, ще стане според говорителя на TimoCom един от интегрираните модули в Интернет на нещата (IoT). В този свят машините ще знаят след какво количество продукция ще трябва да сключат договор за транспорт. Палетите ще се превърнат в интелигентни товарни средства, които ще съобщават общото си тегло на транспортната платформа. Превозните средства се свързват автоматично към ХЪБА на порталите и съобщават наличните си свободни капацитети.

Много технологични иновации, породени от цифровизацията, вече са реалност или се намират в тестова фаза. За да могат те да оптимизират трайно логистиката и шосейния транспорт на стоки, в много компании трябва да се промени начина на мислене: „Свързването съществува за споделяне на данни. Така някои фирми сами си усложняват живота, понеже несъмнено са видели предимствата на цифровизацията“, съобщава наблюденията си Гбурек.

„Товарните пространства ще продължат да бъдат такива и в бъдеще“

Като независима, неутрална транспортна платформа, TimoCom ще продължи да подпомага своите потребители – и ставащите все по-голяма част от тях логистични и търговски фирми – по пътя към ерата на цифровия транспорт. Още днес регистрираните потребители са автономни докато се намират в движение – независимо от системата, която използват, благодарение на различни интерфейси през платформата могат да бъдат обменяни данни и информация. Възможни са дори свързани с офертите чатове. Размерът на фирмата също така не оказва влияние върху възможностите за участие в транспортния пазар.

В каква посока се развива транспортният бранш? Една от целите на автономния транспорт е да се намалят изминатите километри на празните курсове и да се повиши ефективността на транспорта в световен мащаб. За да бъде постигната тази цел не всичко трябва да се промени драстично, уверява Гбурек. „Товарните пространства ще останат товарни пространства“. Говорителят също така е уверен, че винаги ще има шофьори на товарни автомобили, в подкрепа на което дава сравнение с въздушния транспорт: „Голяма част от задачите, които един пилот е трябвало да изпълнява преди 50 години, днес са напълно автоматизирани. Въпреки не са се отказали от пилотите.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото