19.04.2017

Без граници: TimoCom посреща хърватски учители от професионални училища

Сътрудничеството с хърватските образователни институции за развитие на млади кадри

(1)

Еркрат, 19. 04.2017 TimoCom, най-голямата транспортна платформа в Европа, си партнира с над 90 образователни институции в цяла Европа, измежду които са седем професионални училища и университети в Хърватска. Доставчикът на IT услуги редовно провежда презентации и уъркшопове в учебните заведения. Целта е бъдещите специалисти от логистичния бранш да бъдат практически подготвени за реалния професионален живот. В рамките на новата програма „Perpetuum mobile 3“ по Erasmus+ в края на март девет учители от три хърватски професионални училища посетиха централата на TimoCom в Еркрат до Дюселдорф. При това стана ясно, че непрестанното движение и гъвкавост, както на хора, така и на технологии, е в основата на функциониращата логистика – истинско „Perpetuum mobile“.

TimoCom подпомага учителите в работата по проекта

В началото на деня Ана Доманович, маркетинг асистент на TimoCom, и Тина Пандза, мениджър за Югоизточна Европа, информираха представителите на Професионалното училище за техника и транспорт Вараждин, Професионалното училище по икономика Чаковец и Професионалното училище по шосеен транспорт Загреб в рамките на лекция за „IT в транспортния бранш, например TimoCom“.

В последвалия уъркшоп групата се запозна посредством разглеждането на примерни ситуации с това какви възможности предоставя транспортната платформа на потребителите за гъвкава реакция на непрестанно променящата се логистика и пазарна конюнктура. На участниците бързо им се изясни нуждата за максимално най-бързо адаптиране към новите реалности като все по-навлизащата цифровизация, международната свързаност в мрежа и очакваната прозрачност.

 

Акцент върху интердисциплинарната мобилност

След посещението съдържанието на съвместния уъркшоп с TimoCom ще бъде предадено от учителите на техните ученици, за да могат и те да дадат своя принос към програмата Erasmus+. Тук става въпрос най-вече за мобилността в логистиката, техническите промени, навлизащата цифровизация, както и преодоляването на културните и географски граници. TimoCom, със своята мрежа от над 36 000 фирми от областите на транспорта, логистиката и търговията от 44 европейски държави, е идеалният партньор на учениците за проекта Erasmus+.

 

Даринка Лончар Кочич, учителка в Професионалното училище за техника и транспорт във Вараждин, потвърждава това: „TimoCom ни дава възможност да използваме транспортната платформа в учебните занятия. При днешното посещение се запознахме с новостите от TimoCom. Така ние ще можем да помогнем на нашите ученици да получат актуални знания, които са необходими за днешния пазар на труда.

 

Изтеглете съобщение за пресата
в началото