10.05.2017

Април доведе със себе си исторически връх на офертите в TimoCom

Над 750 000 оферти за товари и товарни обеми в транспортната платформа

(1)

Еркрат, 10.05.2017 г. – Наблюдавахме ясен знак за видимо растящата икономика през миналата сряда, 19 април, когато имаше исторически връх от 766 620 международни оферти за товари и товарни обеми в транспортната платформа на TimoCom. Това е най-големият брой оферти, наблюдавани в рамките на един единствен ден през последните 20 години. Ежедневно в транспортната платформа на TimoCom се публикуват оферти за свободни капацитети и товари от над 100 000 потребители от цяла Европа. Актуалното състояние на предлагането в най-голямата транспортна платформа в Европа е огледало на актуалната ситуация на пазара за шосеен транспорт.

Прогнозираният икономически растеж е ясно забележим

Според доклад на Световната търговска отганизация (на англ. World Trade Organization, WTO) глобалният обем на търговията със стоки ще се увеличи с 2,4 процента още през текущата година. Положителното развитие вече можеше да бъде наблюдавано през изминалите две седмици на великденските празници. Така на 19 април транспортният барометър на TimoCom показа съотношение на товари към товарни обеми в Европа от 87:13. При 766 620 оферти се падат повече от седем оферти за товари на един свободен товарен автомобил. В резултат на това имаше силно свръхпредлагане на товари за транспортиране спрямо свободните товарни обеми.

 

Великденски бум по пътищата и в транспортната платформа

Гунар Гбурек, говорителят на TimoCom, назова два важни фактора за увеличеното над обичайното текущо търсене на свободни капацитети в шосейния транспорт. „Великден и великденските празници бяха причина за видимо увеличена консумация. Благоприятен за това фактор беше и хубавото време, което извади повече хора и стоки по улиците. За в бъдеще все по-често ще нажлюдаваме големи колебания на пазара. Не по-малко важно е и за възложителите и изпълнителите от областта на транспорта и логистиката да бъдат свързани в цифрова мрежа и по-този начин да се справят със сложната ситуация на пазара. Платформата на TimoCom е идеално средство за гъвкаво, ефективно и сигурно реагиране на всички ситуации на пазара.“

Изтеглете съобщение за пресата
в началото