Имаме цифрово решение за Вашите запитвания за транспорт

Създавате запитвания за транспорт с всичката информация за Вашия товар и след това получавате ценови оферти от до 50 от Вашите бизнес контакти, които сами сте избрали като активни.

С йерархичния кръг на получателите сега можете сами да дефинирате как да бъдат постепенно информирани различните кръгове на получателите, в съответствие с указанията от Вас. Накрая можете да оставите Вашата оферта за товар да бъде автоматично публикувана в приложението Товари, така че да бъде видима от всички потребители в мрежата на TIMOCOM.

След това сравнявате ценовите оферти и избирате подходящия доставчик на услуги. С това кликване всички останали доставчици на услуги получават отказ и Вашето запитване за транспорт може автоматично да се трансформира в транспортна поръчка, която съдържа всичката информация от Вашето запитване и която изпращате в платформата на TIMOCOM до Вашия доставчик на услуги.

В момента, когато той окончателно приеме възложената поръчка, възниква двустранно обвързващ договорен документ. След това можете да управлявате цифрово транспортните си поръчки и постоянно да имате поглед върху нещата.

Обработвате Вашите запитвания за транспорт с Вашите търговски партньори директно в системата Smart Logistics System, в която ги управлявате централно.

Искате да използвате запитванията за транспорт? С удоволствие ще Ви помогнем

Предимствата за Вас:

  • Запитвания за транспорт на родния Ви език .
  • Шаблони за повтарящи се запитвания за транспорт, които могат да бъдат използвани по всяко време
  • Използване на статистика за вземане на бизнес решения в бъдеще
  • Получаване на имейли за получени запитвания за транспорт

Питайте цифрово за транспорт

Прегледно оформен шаблон Ви позволява бързо и удобно въвеждане на всички данни и информация за запитването за транспорт.

Лесно управляване на запитвания за транспорт по цифров път

Спестете време като запитате едновременно до 50 от желаните от Вас доставчици на услуги

Запитване на доставчици на услуги

Спестете време, като запитате едновременно до 50 от желаните от Вас доставчици на услуги, които преди това сте съставили като кръг на получателите.

Винаги дръжте под око

След като изпратите запитването за транспорт на избраните от Вас търговски партньори, то ще бъде автоматично преместено в прегледа в „Активни“. Там са показани всички текущи запитвания за транспорт.

Сравнете получените ценови оферти и изберете подходящия доставчик на услуги

Всичко с един поглед

Подробности за приложението

Как точно функционира обработването на поръчките ще Ви разясним в нашия TIMOCOM Update Pool. Винаги можете да погледнете там ако искате да се информирате още веднъж за приложенията на системата Smart Logistics System.

Оптимизирайте своите бизнес процеси с цифровите запитвания за транспорт.

Като възложител бързо получавате информация за наличност и ценови оферти, ако изпратите Вашите запитвания за транспорт по цифров път до няколко търговски партньора едновременно.

Като изпълнител можете да увеличите приходите си като изпратите ценови оферти за получените запитвания за транспорт. Така увеличавате шансовете си за изгодни допълнителни сделки.

Hosted-In-Germany

Ние сме особено чувствителни към Вашите данни! Затова TIMOCOM носи печата за качество „Hosted in Germany“. Данните на нашите потребители се хостват в Германия, съгласно немските закони – и преди всичко немския закон за защита на данните, който е един от най-строгите в Европа.

Използвайте запитванията за транспорт в системата Smart Logistics System.

Имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем:

в началото