skip navigation

TIMOCOM предлага на своите над 135 000 потребители възможност да обработват транспортни поръчки изцяло цифрово и обвързващо. По този начин Вие печелите от цифровата комуникация с Вашите търговски партньори по протежение на целия транспортен процес.

Предимствата за Вас:

Намаляване на усилията и увеличаване на ефективността чрез избягване въвеждането на едни и същи данни повече от веднъж, както и получаване на информация за поръчката.

Спестяване на време и запазване на обичайния комфорт чрез създаване на транспортни поръчки от един потребителски интерфейс.

Избягване на грешки чрез автоматично изпращане на транспортната поръчка

Вие имате въпроси? С удоволствие ще Ви помогнем.

Влезте в контакт сега!

+36 22 51 59 61

Нашите партньори за интерфейса за Smart API Транспортни поръчки

... и още:
C-Logistic, Logistiqo, Translogica, doll+leiber, TRANSDATA, Lavid Software

Вие сте доставчик на логистичен софтуер и все още не сте интегрирани с TIMOCOM?

Станете партньор за интерфейса и предложете на своите клиенти

достъп до транспортните поръчки в системата на TIMOCOM чрез директно свързване

спестяване на време и разширени функции в само един потребителски интерфейс

възможност за нови търговски партньори и транспортни поръчки от многобройни фирми

цифрова работа и по този начин изпълняване на изискванията

лице за персонален контакт с Вас

Все още не сте открили Вашия доставчик на логистичен софтуер, искате да го регистрирате или имате фундаментални въпроси и предложения по отношения на интерфейса? Свържете се с мен директно по телефон, имейл или формуляр за контакт.

С удоволствие ще Ви консултираме!

Lars Küpper, Partner Manager
Lars Küpper – Partner Manager

+49 211 88 26 46 13

lkuepper@timocom.com

в началото