skip navigation

обозначава международна спогодба за трансграничен транспорт по суша

CMR е съкращение от „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, на български: „Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки“. Спогодбата управлява възлагането и обработката на поръчките, отговорността при забава, както и при загуба или увреждане на транспортираните стоки. Споразумението съдържа разпоредби по отношение на рекламациите и случая на последващи превозвачи. Ако нещо не е уредено в разпоредбите на CMR, в сила е националното законодателство. Спогодбата е предназначена изключително за товарите в шосейни превозни средства. Контейнерите и сменяемите фургони не се броят за превозни средства по смисъла на CMR. За целите на международния транспорт е издадена стандартизирана CMR-товарителница.

История
Спогодбата е подписана през 1956 г. под егидата на ООН. Първоначално тя е подписана от десет държави. Страните основателки на CMR са Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Австрия,Полша, Швеция и Швейцария.

Във Федерална република Германия спогодбата беше ратифицирана през 1961 г., а в ГДР през 1974 г. Междувременно се присъединиха всички европейски държави, а освен тях и две африкански държави (Мароко и Тунис), както и няколко държави от Централна Азия и Близкия изток.

Понятието
Понятието CMR обозначава самата спогодба, но в практиката често се използва (погрешно) за CMR-товарителницата. Този стандартизиран формуляр е задължителен само при международен транспорт, когато (минимум) държавата на изпращане или получаване на стоките е държава-членка на CMR. В ежедневната транспортна практика, обаче, той често се използва и в националния транспорт.

Знаете ли как се движи бранша?

Регистрирайте се сега и винаги ще бъдете информирани.

Абонирайте се за бюлетина

Всички полета маркирани с "*" са задължителни и трябва да бъдат попълнени.

С изпращането на Вашата регистрация Вие потвърждавате, че приемате нашите разпоредби за защита на данните.

Информационен бюлетин за регистрация:


Вашата лична информация (имейл адрес, име и фамилия) се използва за изпращане на информация от TIMOCOM GmbH до базата данни на SC-Networks GmbH (съдебна регистрация на: Окръжен съд, Мюнхен,регистрационен номер: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 in 82319 Starnberg weitergegeben. SC-Networks GmbH представяла на Федералния закон за защита на данните, както и указанията на TIMOCOM GmbH.

в началото