TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.
TIMOCOM – Транспортенлексикон
Транспортенлексикон

производство

Под терминът производство се разбира процеса на превръщането на суровините в краен продукт. . Производството е бизнес процес, който продължава да развива даден продукт до продажбата му. Това може да се разглежда като производство или производствен процес. Производството е технически процес , на превръщането на сурови и крайни материали (производствени фактори), в получени и обработени. Проверка на производствения процес включва бизнес проблеми, като например вида и количеството на продуктите. Производството е процес на целенасочена комбинация от производствени фактори и тяхното производство в продукти.
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.