TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.
TIMOCOM – Транспортенлексикон
Транспортенлексикон

опасни товари

ADR обозначава Европейската спогодба за превоз на опасни товари. Тя съдържа разпоредби за превоза по шосе по отношение на опаковките, осигуряването на товара и обозначаването на опасните товари.

Понятието

ADR е съкращение от „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, на български „Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе“. Международното понятие ADR е толкова широко използвано в транспортния бранш, че почти всички във всички държави го разбират.

История

Спогодбата беше сключена през 1957 г. в Женева, но влезе в сила едва в края на януари 1968 г. Тя се актуализира на всеки две години спрямо последните технически и законови нововъведения. Днес в нея членуват всички страни-членки на ЕС, а ADR е в правна сила като регламент на ЕС. Освен това, към спогодбата междувременно се присъединиха и други европейски държави, както и Мароко, Тунис и някои централноазиатски държави, които преди това са били част от СССР. В момента ADR спогодбата има 48 държави-членки (към 6/2017).

Разпоредбите

Всеки шофьор на товарен автомобил, който извършва превоз на опасни товари, трябва да притежава свидетелство, че е преминал курс на обучение за превоз на опасни товари. То важи за срок от пет години и автоматично става невалидно, ако не бъде удължено преди валидността му да изтече. За тази цел шофьорът трябва да изкара опреснителен курс.

Всяко предприятие, което извършва редовно превоз на опасни товари, се нуждае от минимум един служител, отговарящ за избягване на рисковете от превоза на опасни товари. Той отговаря за спазването на разпоредбите и изискванията по отношение на опасните товари.

Всеки товарен автомобил, който извършва превоз на опасни товари, се нуждае от специално оборудване. Към тях спадат оранжеви предупредителни табели, каска и защитни очила, както и два пожарогасителя.
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.