TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.
TIMOCOM – Транспортенлексикон
Транспортенлексикон

Спедиторска фирма

Спедиторската фирма е предприятие, чиято основна дейност се състои в това да организира от свое име транспорта на стоки за възложителя, без да извършва лично транспортната услуга. В зависимост от вида на превоза на стоките, транспортната услуга може да бъде извършвана чрез железопътен автомобилен или въздушен превоз, с кораб по море или вътрешните речни пътища. При трансграничните отношения се прави разлика между спедиция за внос, спедиция за износ и международна спедиция.

Виш още:

Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.