TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.
TIMOCOM – Транспортенлексикон
Транспортенлексикон

С FTL (Full Truck Load)

С FTL (Full Truck Load) се обозначава транспорт, при който товарният автомобил превозва един единствен товар, с който е натоварен напълно. Това се нарича също и цялостен товар.

Цялостните товари са много удобни както за шофьорите, така и за превозвачите и възложителите. За превозвачите се елиминират допълнителните разходи за авизиране, фактуриране, както и времето за престой на няколко места за товарене и разтоварване. Шофьорът изразходва по-малко усилия за товарене и разтоварване, както и за осигуряване на товара. Възложителят печели от това, че това е най-бързият транспортен вариант за превозване на стоките директно от мястото на натоварване до получателя, без други отклонения по маршрута.

Противоположното понятие на FTL е частичният товар, наричан също LTL (Less Than Truckload). Един пълен контейнер се нарича FCL (Full Container Load), при железопътния транспорт се говори за товар на вагон.
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.