TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.
TIMOCOM – Транспортенлексикон
Транспортенлексикон

Логистика на предприятието

Логистиката на предприятието е събирателен термин за цялостната логистика на едно предприятие. Тя включва всички, както вътрешни, така и външни за предприятието, аспекти на логистиката. Към тях спадат снабдяването, вътрешната логистика за целите на производството, както и спедицията и дистрибуцията на произведените стоки.

Понятието
В икономиката понятието „логистика“ се дефинира като планиране, управление, изпълнение и контрол на физическите потоци на стоки и свързаните с тях потоци на информация за цялостната верига за създаване на добавена стойност на едно предприятие.

Във всяко предприятие има логистични задачи – независимо от бранша. Поради това логистиката на предприятието е събирателен термин за многото различни изисквания към логистиката на едно предприятие. Фирмите, които работят в логистичния бранш, са специализирани във физическия поток на стоките и го извършват, както и свързаните с него задачи, като доставчици на услуги за други предприятия, и преди всичко транспортирането на стоки.
Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.