TIMOCOM Logo

JavaScript е забранен във вашия браузър.

Функционалността на този уебсайт е намалена. За да се увеличи обхвата, моля разрешете временно JavaScript в настройките на браузъра си.

TIMOCOM Правни договорености

Офертата на TIMOCOM е насочена изключително към предприемачи и корпоративни клиенти.

(1) Оргеничена Отговорност

Съдържание на тази Интернет-страница
Съдържанието на тази Интернет – страница се изготвя с възможно най-голямо внимание. TIMOCOM GmbH (наричана по-нататък TIMOCOM) не поема отговорност за пълнотата, верността и актуалността на предоставената на тази Интернет-страница информация. Потребителя приема собственната отговорност при използуване на информациата от Интернет – страница. Ако при дадена публикация е отбелязано името на авторите,тогава е отразено мнението на собственният автор,което не винаги отразява мнението /становището/ на TIMOCOM. При никакви обстоятелства информацията на този уеб сайт не представлява уверение или гаранция, пряко или косвено, по отношение на услугите или продуктите на TIMOCOM.

Достъпност на Интернет – страницата
TIMOCOM ще положи усилия да осигури по възможност непрекъснат достъп до услугата. Дори и при най-голямо желание не е изключена възможността услугата да бъде прекъсната. TIMOCOM си запазва правото по всяко време да променя или да прекрати предложението.

Външни връзки
Тази Интернет – страница съдържа връзки към Интернет –страници на трети страни ("външни връзки").

Отговорност за тези Интернет – страници носят съответните оператори. При първото включване на външните връзки TIMOCOM е проверил тяхното съдържание за липса на правонарушения. В момента на проверката такива правонарушения не са установени. TIMOCOM не може да оказва каквото и да е влияние върху актуалното и бъдещото оформяне и върху съдържанието на външните страници. Поставянето на външни връзки не означава, че TIMOCOM се присъединява към съдържанието на препратката или връзката. Без наличие на конкретни указания за правонарушения за оператора не е възможно да извършва постоянен контрол на тези външни връзки. При наличие на сведения за правонарушения такива външни връзки незабавно биват премахвани.

Рекламни съобщения
Отговорност за съдържанието на рекламните съобщения, както и за съдържанието на рекламираната Интернет – страница носи техният автор. Публикуването на рекламното съобщение не означава одобрение от страна на TIMOCOM.

Недопостими са правни договорни отношения
С ползването на Интернет – страницата на TIMOCOM не се поражда договорно отношение между потребителя и TIMOCOM, освен в случаите, когато тези условия на ползване трябва да бъдат задължително приети. В тази връзка са изключени договорни или подобни на договорните претенции към TIMOCOM.

(2) Авторско право

Публикуваните на тази Интернет – страница съдържание и произведения са защитени с авторско право. За всякакво неразрешено от германското авторско право ползване е необходимо предварителното писмено съгласие на съответния автор или създател. Това се отнася най-вече за размножаването, обработката, превода, запаметяването, преработването или предаването на съдържание в бази-данни или други електронни медии и системи. Съдържание и материали на трети страни следва да бъдат обозначени като такива. Непозволеното размножаване или предаване на отделни съдържания или цели страници за професионални или търговски цели не е разрешено и е наказуемо. Връзки към интернет-страницата на TIMOCOM са винаги добре дошли и за тях не е необходимо съгласието на оператора на тази Интернет – страница. Изобразяването на тази Интернет – страница в чужди Интернет – страници е допустимо само с разрешение на TIMOCOM.(3) Приложимо право

Важи единствено актуалното право на Федерална република Германия.(4) Специални условия за ползване

Ако специални условия за отделно ползване на тази Интернет – страница се различават от горепосочените точки (1) до (3), то това е указано на съответното място. В този случай важат специалните условия на ползване за съответния отделен случай.

Транспортенлексикон – Транспортенлексикон – Отговор на тема Транспорт

Съгласен съм този сайт да използва „бисквитките” за анализ, персонализирано съдържание и реклама.